Samhällsviktiga användare bör få förtur i mobilnäten vid kriser

2012-01-19

Det bör införas funktioner i mobilnäten som gör det möjligt att prioritera samhällsviktiga användares kommunikation vid krisläge. Det föreslår Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport till regeringen.

Om kommunikationsnät utsätts för till exempel skador och överbelastningar kan kapaciteten försämras. Genom så kallade prioritetsfunktioner finns det då möjlighet för vissa utvalda användare att få förtur i mobilnäten och också kunna använda flera olika operatörers nät för sin kommunikation.

I dagsläget finns inte sådana prioritetsfunktioner implementerade i mobilnäten.

I en ny rapport föreslår PTS att det ska införas prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät. PTS bör också utses till att, genom privat-offentlig samverkan, ansvara för införande, förvaltning och fortsatt utredningsarbete av prioritetsfunktionerna. Det bör vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska utarbeta reglerna för vilka samhällsviktiga användare som ska få tillgång till prioritetsfunktionerna.

PTS föreslog i en rapport till regeringen år 2008 att det ska införas prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät. I denna kompletterande rapport ger PTS nu en aktualiserad bild av förutsättningar och konsekvenser kring ett införande av prioritetsfunktioner.

Rapporten innehåller även förnyade tids- och kostnadsuppskattningar för ett införande av prioritetsfunktioner samt en beskrivning av hur de nordiska länderna arbetar med frågan.

Läs rapporten.

Mer information
Christina Hedlund, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-644 56 67
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55