2013

Små operatörer informerar för dåligt om teknikskiftet

2013-10-10 Det är oacceptabelt att konsumenter inte får information från sin operatör om att deras fasta telefon påverkas av Telias teknikskifte. PTS ställer nu hårdare krav på bättre information.

Presentation från möte om SMI

2013-10-08 PTS höll i går ett informationsmöte om kommissionens förslag om Single Market Initiative (SMI).

PTS underrättar Telenor och Tre att tillhandahålla specificerade räkningar

2013-10-03 Telenor och Tre ska tillhandahålla specificerade räkningar enligt gällande regler.

PTS inleder regionala dialoger om mobiltäckning

2013-10-01 Den 2 oktober håller PTS det första av fem regionala dialogmötet om mobiltäckning.

Varning för teleoperatören Svea Telecom

2013-09-26 Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna går nu ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom.

Beslutsförslag om fast samtrafik på EU-samråd

2013-09-20 Myndigheten har ambitionen att så snart som möjligt efter avslutat samråd besluta om de nya reglerna.

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

PTS informerar om ”Single Market Initiative”

2013-09-13 PTS bjuder in till informationsmöte om kommissionens nya förslag.

Inbjudan till hearing om nätinfrastrukturtillträde

2013-08-26 Anmälan till hearingen senast 3 september.

Teleoperatörer ska rapportera incidenter inom 24 timmar

2013-08-26 Om en teleoperatör upptäcker en integritetsincident i ska operatören rapportera detta till PTS inom 24 timmar.

Sida 2 av 5
« 1 2 3 4 5 »