2013

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-05

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-03

PTS föreslår ersättningsnivåer för utlämnande av lagrade trafikuppgifter

2013-07-02

Svårt för konsumenter att få vägledning från täckningskartor

2013-06-28

9 öre nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2013-06-25 PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i en prisrekommendation på 9 öre per minut. Det nya termineringspriset för mobilnät gäller från och med den 1 juli 2013.

PTS publicerar rapport om bredbandstillsynen under första halvåret

2013-06-18 Myndigheten har fokuserat på pristillsyn av kopparbaserade grossistprodukter.

Undvik hög räkning efter semestern

2013-06-17 Vad bör du tänka på när du ringer eller surfar utomlands? Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på införande av särkostnad

2013-06-12 Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast 28 juni 2013.

Nya regler ska främja konkurrensen

2013-06-10 Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat om konkurrensfrämjande reglering på fyra av de marknader som myndigheten analyserar.

PTS hämtar in synpunkter på införande av särkostnad

2013-05-31 PTS planerar att hämta in synpunkter från vecka 24.

Sida 3 av 5
« 1 2 3 4 5 »