Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för andra halvåret 2013 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2013-11-25

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte den 16 december för en genomgång av myndighetens tillsyn av marknaden för nätinfrastrukturtillträde under andra halvåret 2013.

Mötet har flera syften, bland annat att:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar.
  • Möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter.
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsyn.

PTS har bedrivit tillsyn under andra halvåret 2013 med utgångspunkt i frågan om tillträde till villor. Vid mötet den 16 december kommer PTS att informera om genomförd tillsyn och uppnådda resultat. PTS efterfrågar också marknadens synpunkter på vilka områden myndigheten bör fokusera på i tillsynsplanen för 2014 för både marknaden för nätinfrastrukturtillträde och marknaden för bredbandstillträde.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 10 december 2013.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117
Dag: Måndag 16 december 2013
Tid: kl. 10.00-11.30

Välkomna!