Information om handläggning av mobil samtrafiktvist

2013-12-06

Sedan en tid har PTS handlagt två samtrafiktvister angående pris för mobil respektive fast samtalsterminering. Tvisterna är ett resultat av de så kallade fotnotsdomarna från Kammarrätten 2011 då PTS tidigare beslut upphävdes på formella grunder. I juni 2013 hölls ett informationsmöte för branschen där preliminära beräkningsresultat presenterades för respektive tvist.

I ärendet angående fast terminering meddelades slutligt beslut den 28 november 2013.

I ärendet om mobil terminering i tvisten mellan Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB gällande en tidsperiod under 2009/2010, har parterna idag förelagts att yttra sig en sista gång före beslut. PTS kommer inte att meddela slutligt beslut i detta ärende under 2013.

För mer information:
Marielle Sjögren, chef för enheten för samtrafik, tfn: 073-644 55 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Läs nyheten om PTS beslut från den 28 november 2013.

Läs information om preliminära underlag för kostnadsberäkningar i båda tvistlösningsärendena

Samtrafik innebär att operatörerna trafikerar varandras nät. Samtrafik är nödvändig för att slutanvändare ska kunna nå varandra. PTS har beslutat att operatörer med kontroll över mobilnät ska släppa in samtalstrafik i sina nät från andra operatörer. Det beslutet är en del av PTS konkurrensfrämjande arbete, som syftar till att konsumenter ska få bra valmöjligheter och låga priser.