Ingen revidering av mobila kalkylmodellen under 2014

2013-12-19

PTS avser att inte genomföra en revidering av sin kalkylmodell för mobila nät under 2014.

Nästa revidering (dvs. en omfattande granskning som kan leda till grundläggande ändringar) av kalkylmodellen för mobila nät var inplanerad till juli 2014. PTS har dock dragit slutsatsen att det inte finns behov av en revidering. Myndigheten bedömer att inga nya tekniker eller marknadsförutsättningar föreligger som skulle göra modellen inaktuell under den kommande treårsperioden.

PTS avser därför att fortsätta att uppdatera dagens modell i ytterligare tre år, tills det åter är dags att pröva behovet av att revidera modellen. En uppdatering är en mindre omfattande process som genomförs varje år.

Den senaste revideringen av kalkylmodellen för mobilnät slutfördes i juni 2011. Den resulterade i en kalkylmodell som byggde på radioteknikerna GSM, UMTS och LTE, och omfattade nätsamarbetena Net4Mobility, SUNAB och 3GIS liksom mobiloperatörernas egna nät.

Att lägga till nästa förväntade omvälvande teknik Voice over LTE (VoLTE) i kalkylmodellen kommer inte att vara aktuellt inom de närmaste tre åren.

För mer information:
Hayato Fagerfjäll, konkurrensavdelningen, tfn 070-286 57 98
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55