Nya regler ska främja konkurrensen för fast telefoni

2013-10-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat om regler på marknaderna för fast tillträde och samtrafik. PTS konkurrensfrämjande arbete ska bidra till goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenter.

PTS har i dag beslutat om konkurrensfrämjande reglering på tre av de marknader som myndigheten analyserar. Dessa marknader är reglerade sedan tidigare.

De konkurrensfrämjande besluten syftar bland annat till att slutanvändarna ska kunna fortsätta att välja fasta telefoniabonnemang från flera leverantörer och kunna ringa till varandra oavsett vilken operatör man har abonnemang hos.

Fast tillträde

Reglerna innebär bland annat att Telia Sonera blir skyldigt att fortsätta sälja vidare telefonabonnemang i det fasta nätet till andra operatörer. På så sätt kan konsumenten fortsätta välja operatör för sitt fasta abonnemang. Skyldigheterna omfattar också Telia Soneras prissättning gentemot de andra operatörerna.

Fast samtrafik – originering och terminering

Samtrafik innebär att operatörerna trafikerar varandras nät. Samtrafik är nödvändig för att slutanvändare ska kunna nå varandra. Ett samtal mellan två slutanvändare består av originering, terminering och i förekommande fall också transitering (oreglerat).

Fast samtalsoriginering uppstår när en användare ringer ett samtal i det fasta nätet. PTS har beslutat att Telia Sonera har en skyldighet att koppla upp samtal i det traditionella fasta nätet.

Fast samtalsterminering uppstår när en operatör tar emot samtalstrafik i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. PTS har beslutat att samtliga operatörer som tar emot samtal till användare i sina nät ska ha en skyldighet att koppla fram samtalstrafiken. Besluten omfattar 20 operatörer, inklusive Telia Sonera.

Läs mer om fast tillträde

Läs mer om fast samtrafik

För mer information:
Peter von Wowern, tfn 0736-445626
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55