Övningen Telö 13 ska förbättra krisberedskapen i telekomsektorn

2013-11-06

Idag startar den sista delen i krisövningen Telö 13. Övningen ska vara lärande och målsättningen är att stärka förmågan att hantera allvarliga händelser och kriser inom sektorn elektronisk kommunikation. 140 personer från olika organisationer deltar i dagens övning som genomförs i PTS regi.

Huvudövningen inom ramen för Telö 13 genomförs under 2 dagar 6-7 november. PTS och de större aktörerna inom sektorn för elektronisk kommunikation deltar i övningen. Utöver detta kommer flera andra myndigheter och organisationer från andra sektorer att delta som motspel och diskussionspartners. Scenariot för övningen som de övade ställs inför, är en allvarlig stormhändelse som påverkar telekommunikationen och andra kritiska samhällstjänster i stora delar av Sverige.

- Denna typ av övningar ger oss möjlighet att testa PTS och sektorns krishanteringsförmåga och stärka samverkan, såväl inom sektorn som med andra sektorer. Övningar som Telö 13 hjälper oss att dra lärdomar och stärka vår förmåga att hantera allvarliga händelser ytterligare, säger Annica Bergman, chef på PTS nätsäkerhetsavdelning. 

Telö 13 har under året genomförts som flera delaktiviteter. Under våren arrangerade PTS tillsammans med Svenska Kraftnät fyra regionala el- teleseminarier runtom i Sverige. Under dessa seminarier genomfördes skrivbordsövningar där representanter från el- och telesektorerna samt geografiskt områdesansvariga övade samverkan under en krissituation. I september genomfördes sedan en utbildning och en förövning för PTS och sektorns samarbetsforum Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Denna syftade till att stärka samverkan mellan PTS och sektorns operatörer inför den sista huvudövningen av Telö 13, NTSG är ett frivilligt samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation som syftar till att stödja återställandet av infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga händelser och kriser.

Erfarenheter från el- och teleseminarierna och förövningen har varit viktiga ingångsvärden inför den slutliga huvudövningen inom Telö 13.

Mer information om Telö 13

Slutrapport el- och teleseminarier våren 2013

Om NTSG

För mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55