Svårt för konsumenter att få vägledning från täckningskartor

2013-06-28

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag genomfört stickprov av taltäckning och åtkomst till datatjänster på ett antal olika platser i Sverige.

PTS har genomfört stickprov av taltäckningen hos fyra operatörer på tio platser i olika delar av Sverige. Mätningarna har gjorts i utkanten av operatörernas täckningsområden.

Överensstämmelsen mellan operatörernas beskrivning av täckningen och den uppmätta täckningen i de områden där PTS har utfört stickprovsmätningar skiljer sig åt mellan operatörerna. I nio av tio mätområden lever Telia Sonera upp till eller överträffar den täckning som de presenterar på sin webbplats. Tele2 och Telenor överskattar sin täckning och lever endast upp till den presenterade täckningen i ett av tio mätområden. Operatören Tre redovisar en täckning som stämmer i fyra av de tio mätområdena.

– Täckningskartor ger inte konsumenter tillräcklig vägledning på de platser vi undersökt. De operatörer som överskattar sin täckning har förmodligen kartor som inte är anpassade för att ange täckningen med moderna smarta telefoner, säger Urban Landmark, chef PTS spektrumavdelning.

Stickprovsmätningarna indikerar alltså att det kan finnas skäl för flera av operatörerna att modifiera kartorna så att de ger en mer realistisk bild av den täckning konsumenten verkligen kan få i praktiken. PTS anser att det även finns utrymme för operatörerna att förbättra sin information om vad täckningskartorna visar och vilka begränsningarna är.

Det bästa sättet för konsumenter att få tydligt besked om täckningen är att testa olika operatörers täckning i praktiken, och gärna med olika typer av telefoner. Dessutom finns det flera åtgärder som konsumenter kan vidta för att förbättra täckningen, till exempel att använda hands-free och hålla telefonen ut från kroppen.

Klicka här för att ta del av mer information om täckning samt PTS goda råd till konsumenter.

Datahastigheten ofta långt ifrån upp-till-nivåerna

PTS har även mätt datahastigheterna i operatörernas nät i tätorter på sju platser. Den uppmätta genomsnittliga datahastigheten motsvarar endast i cirka en fjärdedel av fallen de upp-till-nivåer som operatörerna anger på täckningskartorna. Särskilt svårt tycks det vara för operatörerna att komma nära de allra högsta upp-till-hastigheterna (från 30 och upp till 80 Mbit/s).

Svårare koppla upp samtal med smart telefon

Den mätning av antal lyckade uppkopplingsförsök som gjorts med sex olika typer av telefoner, varav tre så kallade smarta telefoner, indikerar att de tre smarta telefonerna har svårare att koppla upp samtal i utkanten av operatörernas täckningsområden.

Ta del av PTS rapport som lämnats till regeringen i dag.

För mer information, kontakta:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om stickprovsmätningarna

Det är viktigt att framhålla att undersökningen baseras på ett begränsat antal stickprovsmätningar och därmed inte utgör en fullständig genomgång av operatörernas täckning. Det är därför inte möjligt att dra generella slutsatser om täckningens utbredning eller kvalitet hos operatörerna från detta material.

PTS har genomfört stickprovsmätningar av taltelefoni utomhus i utkanten av operatörernas täckningsområden. Myndigheten har besökt tio områden i olika delar av landet. Mätningar har gjorts för fyra operatörer med samma modell av telefon, en Samsung Galaxy S3. Syftet har varit att jämföra faktisk uppmätt täckning med den täckning som operatörerna visar på sina täckningskartor. Dessutom har PTS testat möjligheten att koppla upp samtal med olika typer av telefoner, såväl traditionella mobiltelefoner som moderna smarta mobiler.

PTS har också mätt datahastigheterna via mobilnäten i tätort på sju platser och jämfört med de upp-till-hastigheter som operatörerna anger på sina täckningskartor.

Detta uppdrag är ett av tre regeringsuppdrag om mobiltäckning som PTS fått under våren. Övriga uppdrag handlar om att genomföra regionala dialoger om hur mobiltäckningen kan förbättras, samt att i en årlig rapport följa upp mobiltäckningen och utbyggnaden av mobilnät.