Varning för teleoperatören Svea Telecom

2013-09-26

Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Telekområdgivarna går nu ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom. Företaget har på kort tid dragit på sig en stor mängd anmälningar och klagomål från konsumenter som känt sig lurade.

Anmälningarna till Konsumentverket mot Svea Telecom under året har varit åtskilliga och under den senaste månaden har det skett en kraftig ökning. Så gott som dagligen har upprörda konsumenter kontaktat verket. Även Post- och telestyrelsen har fått mängder av klagomål och likaså rådgivningsbyrån Telekområdgivarna.

Många vittnar i anmälningarna att de känt sig lurade av företaget. Man har blivit uppringd av en telefonförsäljare som gett sken av att de ringt från konsumentens nuvarande operatör. Trots att man inte tackat ja till något erbjudande har konsumenterna ändå blivit bundna av ett abonnemang.

När man sedan försökt att ångra avtalet, som man har rätt till enligt distans- och hemförsäljningslagen, har det inte gått att nå Svea Telecom. Enligt anmälarna svarar företaget inte i telefon eller på mail.

Svea Telecom tycks dessutom ha riktat in sig på telefonförsäljning till äldre personer. Många uppger också att de har blivit uppringda trots att de är med i NIX-registret.

Konsumentverket överväger nu rättsliga åtgärder mot Svea Telecom och uppmanar drabbade att anmäla företaget till verket.

Tänk på att uppge följande uppgifter när du gör en anmälan till Konsumentverket:

  1. Skriv ner vad som sades när du blev uppringd av företaget – från början till slut. Fick du information om ångerrätt? Stämmer prisuppgifterna du fick överens med vad det står på räkningen? Hur presenterade sig säljaren? Tackade ju ja till mer information, men blev ändå kund?
  2. Kundnummer hos företaget
  3. Telefonnummer som anslutits och om numret är registrerat hos NIX-telefon.
  4. Ditt namn och din adress

Fem goda råd till dig som blir uppringd av ett telebolag

  1. Fråga noga vilket telebolag säljaren ringer ifrån. Oseriösa bolag försöker ofta att få det att framstå som att de ringer från det telebolag du redan har.
  2. Tacka inte ja till ett erbjudande i telefon, utan be att få läsa avtal och prislistor i lugn och ro.
  3. Ett ja på telefon kan betyda ett giltigt avtal – det krävs ingen underskrift. Det är vanligt att man själv uppfattar att man tackat ja bara till att få hem information, men delar av samtalet kan spelas in och användas som en beställning. Lämna inte ut ditt personnummer om du inte vill teckna ett avtal.
  4. För abonnemang som huvudsakligen används för privata samtal har du ångerrätt enligt lag när du köper över telefon. Du har då ångerrätt i två veckor efter att du har fått bekräftelse med information från telebolaget.
  5. Om du får problem, kontakta din kommunala konsumentvägledare för ytterligare råd och hjälp.

För mer information

Konsumentverket: Konsumentverkets presstjänst, tel 054-19 40 20

Post- och telestyrelsen: Anna Montelius, jurist, konsumentmarknadsavdelningen, tel 073-640 58 12 eller PTS presstjänst, tel 08-678 55 55

Telekområdgivarna: Andreas Evestedt, kommunikationsansvarig, tel 070-713 48 59