Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde - andra halvåret 2014

2014-11-21

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte tisdagen den 9 december 2014 för en genomgång av myndighetens tillsyn av marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under andra halvåret 2014.

Mötet har flera syften, bland annat:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar
  • En möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsyn

PTS har också för avsikt att vid mötet informera kort om läget i arbetet med den kommande regleringen av marknaderna för lokalt tillträde (3a) och centralt tillträde (3b) samt planer för marknaden för hyrda förbindelser (4).

PTS har bedrivit tillsyn under andra halvåret 2014 i linje med den tillsynsplan som beslutades i början av året. Vid mötet den 9 december kommer PTS att informera närmare om genomförd tillsyn och uppnådda resultat. PTS efterfrågar också synpunkter på vilka områden myndigheten bör fokusera på i tillsynsplanen för 2015. PTS arbetar med inriktningen att tillsynsplanen för 2015 ska omfatta samtliga relevanta marknader och inte som tidigare enbart marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 2 december 2014.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117
Dag: Tisdag 9 december 2014
Tid: kl. 9:30- ca 11.00

Välkomna!