2015

PTS granskar integritetsincident hos Telenor

2015-06-15 PTS inleder en granskning av en omfattande integritetsincident som inträffat hos Telenor.

Ska du använda din mobil utomlands i sommar?

2015-06-08 Här finns tips om du vill slippa höga räkningar när du kommer hem.

EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-05-22 Förslaget är en rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaden för lokalt tillträde - första halvåret 2015

2015-05-07 Anmälan om deltagande senast 26 maj 2015.

Så kan du förbättra täckningen inomhus – goda råd från PTS

2015-05-05 Vad gör du om täckningen från mobilnäten inte räcker till inomhus? PTS tipsar om lösningar som kan underlätta.

Andra samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-04-22 PTS arbetar med att uppdatera kalkylmodellen för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2015.

Avbrott vanligaste konsumentklagomålet

2015-04-20 Problem med avbrott var det vanligaste konsumentklagomålet till PTS under årets första kvartal.

Operatörer agerar mot oseriös telefonförsäljning

2015-04-16 Sex nätägande operatörer presenterar en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet.

PTS inleder tillsyn över Tele2 efter omfattande störningar

2015-03-24 Efter de omfattande störningar som drabbade Tele2 i slutet av februari i år har PTS inlett tillsyn över bolaget

PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-03-18

Sida 3 av 4
« 1 2 3 4 »