Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaden för lokalt tillträde

2015-11-23

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte om myndighetens tillsyn av marknaden för lokalt tillträde (3a) under 2015.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117, Stockholm
Dag: Torsdag 10 december, 2015
Tid: kl. 9.30 – ca 10.30

Vid mötet kommer PTS att informera om

  • Genomförd tillsyn
  • Uppnådda resultat 
  • Planerade åtgärder för nästkommande år

PTS efterfrågar också synpunkter från er på vilka områden myndigheten bör fokusera på i tillsynsplanen för 2016.

Vid mötet kommer en representant från TeliaSonera att informera om företagets pågående arbete för att kunna uppfylla kravet på icke-diskriminering (EoI – Equivalence of Input) från den 1 december 2016.

Mötet har flera syften:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar
  • En möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsyn

PTS tillsyn sker med stöd av skyldighetsbeslut för marknad 3a från den 19 februari 2015 och ska genomföras i linje med de prioriteringar som framgår av tillsynsplanen för 2015.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till josefin.carlsson@pts.se senast den 3 december 2015.