Möte om DSM och TSM den 26 november

2015-11-10

Den 26 november kl. 14.30 - 16.00 bjuder PTS in intresserade till ett möte om Kommissionens förslag ”Digital Single Market” eller DSM.

Vid mötet kommer PTS att presentera det förslag som tagits fram tillsammans med övriga nordiska regleringsmyndigheter inom ramen för det nordiska samarbetet (https://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2015/Nordiska-regleringsmyndigheter-stodjer-mer-fokuserad-reglering/) samt PTS arbete inom BEREC.

Vidare kommer PTS att informera om de pågående konsultationerna från kommissionen, främst om DSM men också andra relevanta konsultationer (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-me/consultations).

Vid mötet kommer PTS också att informera om implementeringen av TSM (roaming och nätneutralitet) och det fortsatta arbetet med det.

Svara senast den 24 november till internationellt@pts.se

För frågor kontakta Ola Bergström, enhetschef för enheten för internationell samordning, ola.bergstrom@pts.se eller 0702-905877.