2016

Inbjudan till informationsmöte om "Förslag till principer för ett förenklat system för tillträdes- och samtrafikreglering"

2016-04-06 Mötet äger rum den 19 april.

PTS granskar operatörernas integritetsarbete

2016-04-06 Operatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas integritet.

Inbjudan till aktörsmöte om implementeringen av en förstärkt icke-diskriminering

2016-04-05 Anmälan om deltagande senast 18 april 2016.

PTS inleder granskning av operatörernas driftsäkerhet

2016-04-05 Nya regler började gälla den 1 januari.

Sista chansen att anmäla sig till PTS marknadsdag

2016-03-31 På måndag den 4 april går anmälningstiden ut!

Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-03-31 PTS förelägger företaget.

Programmet för PTS marknadsdag klart

2016-03-10 PTS marknadsdag den 21 april bjuder på spännande frågor och talare.

PTS granskar sms-incident hos Telenor

2016-03-02 PTS inleder tillsyn av en integritetsincident hos Telenor.

Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-02-25 PTS underrättar Bahnhof om att de ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

PTS marknadsdag 2016 – tema framtid

2016-02-25 Nu kan du anmäla dig till årets marknadsdag!

Sida 4 av 5
« 1 2 3 4 5 »