2017

PTS avreglerar marknaden för högkvalitativt tillträde

2017-02-20 Ökad konkurrens och dynamik på marknaden.

PTS beslutar om regler för att främja konkurrensen

2017-02-20 Nya regler för fast samtalsterminering.

Telekomsektorns förmåga vid hot mot rikets säkerhet ska öka

2017-02-09 PTS anordnar utbildning för säkerhetsskyddschefer.

Ny strategi ska stärka telekommunikationer vid kris och höjd beredskap

2017-01-20 Sektorn för elektronisk kommunikation måste förbereda sig för att hantera alla typer av händelser.

Sida 3 av 3
« 1 2 3