Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Störningar på mobiltelefonin

2015-02-23

Allt bättre förutsättningar för svenskars mobilanvändning utomlands

2015-02-17 Svenska priserna för att ringa med mobilen utomlands ligger under EU:s pristak.

Stora prisskillnader på fiberanslutningar och internet via fiber

2015-02-13 Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu.

Nya regler ska säkerställa långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete

2015-01-26 PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet. Sista dag för synpunkter är den 23 februari 2015

Mest klagomål på avbrott

2015-01-09 Avbrott i telefoni- och bredbandstjänster är det PTS fått flest klagomål på under slutet av 2014.

Tydligare täckningskartor

2015-01-07 Från och med i år ska mobiloperatörernas täckningskartor bli enklare att förstå.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB

2014-12-18 Gäller prissättning av LLUB-tjänster under 2007 och 2008.

PTS granskar teleoperatörer

2014-11-26 Tillsyn av hur tele- och bredbandsoperatörer utformar konsumentavtal.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde - andra halvåret 2014

2014-11-21 Anmälan om deltagande senast 2 december 2014.

Bättre fungerande telefoni i teknikskiftet

2014-11-03 Ta del av PTS utvärdering.