Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Mest klagomål på avbrott

2015-01-09 Avbrott i telefoni- och bredbandstjänster är det PTS fått flest klagomål på under slutet av 2014.

Tydligare täckningskartor

2015-01-07 Från och med i år ska mobiloperatörernas täckningskartor bli enklare att förstå.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB

2014-12-18 Gäller prissättning av LLUB-tjänster under 2007 och 2008.

PTS granskar teleoperatörer

2014-11-26 Tillsyn av hur tele- och bredbandsoperatörer utformar konsumentavtal.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde - andra halvåret 2014

2014-11-21 Anmälan om deltagande senast 2 december 2014.

Bättre fungerande telefoni i teknikskiftet

2014-11-03 Ta del av PTS utvärdering.

PTS förelägger Bahnhof att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-10-27 Bahnhof ska återuppta datalagring enligt reglerna senast från och med den 24 november.

Dålig information stort konsumentproblem på telekommarknaden

2014-10-22 Svårigheter att förstå information, bristande kvalitet, vilseledande marknadsföring och problem med att byta operatör. Det är de största konsumentproblemen på telekommarknaden, enligt en rapport från PTS.

Ingen uppdatering av kalkylmodell för fasta nät avseende samtrafik

2014-10-14 PTS har beslutat att inte uppdatera kalkylmodellen för fasta nät avseende samtrafik inför 2015.

PTS förelägger Com Hem att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-10-01 Com Hem ska återuppta datalagring senast den 29 oktober.