Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Konsumenter får rätt till mer information i avtal om abonnemang

2011-06-30 Konsumenter får rätt till mer information i avtal om abonnemang

Lagändringar för bättre konkurrens och säkerhet

2011-06-30 Den 1 juli träder ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i kraft.

Sänkta priser när du ringer inom EU

2011-06-29 Den 1 juli 2011 sänks åter igen eurotaxan, det pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal som EU och vissa andra länder tillämpar.

Informationsmöte om lagändringar

2011-06-28 Kommunikationsmyndigheten PTS välkomnar alla operatörer till ett informationsmöte om de nya reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Lägre priser för samtrafik i mobila nät ska öka konkurrensen

2011-06-22 Det nya priset för mobil samtrafik mellan operatörerna blir 21 öre från 1 juli 2011.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2011-06-14 Enligt PTS underrättelse har Telia Sonera två veckor på sig att sänka priserna.

PTS fastställer prismodell för fasta nät

2011-05-26 Nya priser ska ge goda förutsättningar för konkurrens och nätutbyggnad i hela landet.

Inbjudan till operatörsmöte om prisreglering för mobila nät

2011-05-20 PTS har inlett ett samråd med EU-kommissionen om prisregleringen på marknaden för mobil samtalsterminering.

PTS samråder prisreglering i mobila nät med EU-kommissionen

2011-05-17 PTS föreslår att priserna för mobil samtalsterminering ska sänkas från dagens 26 öre till 21 öre från den 1 juli 2011.

PTS uppdaterar föreskrifter

2011-05-10 PTS har uppdaterat föreskrifterna om LRIC-metoden för beräkning av kostnads­orienterad prissättning.