Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2016-10-20 Tillgången till telefoni och grundläggande internet är god visar en ny rapport från PTS.

Klagomål relaterade till nummerfrågor vanligast

2016-10-20 PTS redovisar konsumentklagomålen för tredje kvartalet 2016.

PTS samråder förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering

2016-10-19 PTS har utarbetat förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

Konsumentdag om telekom bjuder på späckat program

2016-10-05 Programmet för PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom är nu klart.

Beslut om regler för att främja konkurrensen

2016-09-14 PTS har beslutat om konkurrensfrämjande reglering avseende marknaden för mobil samtalsterminering.

Välkommen till konsumentdag om telekom den 20 oktober

2016-09-08 Tema: "En konsumentvänligare telekommarknad".

PTS granskar hur telebutiker hanterar uppgifter om abonnenter och deras kommunikation

2016-08-30 Granskning av hur teleoperatörer hanterar uppgifter i säljledet.

Planerad tillsyn över hantering av konfiguration

2016-08-30

Fulsälj är inte med bland de fem vanligaste klagomålen! Tyvärr klättrar klagomål om avbrott längre upp i listan

2016-07-14 PTS redovisar konsumentklagomålen för andra kvartalet 2016.

Underrättelse till SwedfoneNet angående brister i hantering av nummerportering

2016-07-04 På kunders begäran ska SwedfoneNet flytta över nummer inom tre dagar till annan operatör.