Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Telia Sonera ska justera pris på grossistprodukt för telefoniabonnemang

2009-04-22 Telia Sonera får ta ut högst 91 kronor för grossistprodukten för telefoniabonnemang (GTA). Det framgår av en underrättelse som PTS delger Telia Sonera idag.

Skyldighetsbeslut för fasta nätet – andra samrådet inleds

2009-04-20 Nu inleds det andra och sista samrådet med operatörer avseende de reviderade beslutsförslagen.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2009-04-14 Mötet äger rum onsdagen den 29 april 2009.

Många nyheter när PTS uppdaterar Telepriskollen

2009-03-31 Bättre information för konsumenterna när PTS uppdaterar Telepriskollen.

Färre klagomål till PTS under 2008

2009-03-24 Totalt inkom 1754 klagomål till PTS under 2008. Det är en minskning med nästan 30 procent.

PTS fattar beslut i tvister om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter

2009-03-19 PTS fastslår i två tvistlösningsbeslut vilken ersättning Infodata och Itesco ska betala till TeliaSonera för att bolaget lämnar ut uppgifter om abonnenter i det fasta respektive mobila nätet.

Telia Sonera föreläggs om debitering av hel ledning

2009-03-11 PTS förelägger idag Telia Sonera att endast debitera den lägsta engångsavgiften när operatörer beställer hel ledning till hushåll.

PTS presenterar målbild för samtrafiken

2009-03-09 PTS presenterar idag rapporten ”Målbild samtrafik” där myndighetens målbild för samtrafikområdet ihop med föreslagna åtgärder för att nå målbilden beskrivs.

Operatörer inbjuds till samråd om uppdatering av mobil LRIC

2009-02-27 SMP-operatörerna TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G får idag ta del av sina respektive kalkyler och inkomma med synpunkter på uppdateringen inom sex veckor.

PTS förelägger Telia Sonera om samtrafikpriser

2009-02-25 PTS förelägger idag Telia Sonera att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.