Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår prioritetsfunktion för samhällsviktiga användare i de mobila näten

2008-03-13 Funktioner som gör det möjligt att prioritera samhällsviktiga användares kommunikation vid krislägen bör införas i mobilnäten. Det föreslår PTS i en ny rapport till regeringen.

Fortfarande höga priser på datatrafik utomlands

2008-02-27 Det ska bli billigare att skicka sms och att surfa med mobilen inom EU.

PTS lägesrapport 25 februari 2008: Telefonin är i normalt driftläge efter ovädret

2008-02-25

PTS lägesrapport 23 februari 2008 kl. 17.00: Antalet störningar i telefonin minskar efter ovädret

2008-02-23 Cirka 15 000 kunder är utan fast telefoni. Mobiltelefonin fungerar i allt större utsträckning.

PTS lägesrapport 23 februari 2008 kl. 09.00: Telefonin har påverkats av ovädret

2008-02-23 Ovädret har orsakat avbrott i elförsörjning och telefoni.

Fortfarande brister i specificerade räkningar

2008-02-22 Flera telefonoperatörer följer inte reglerna för hur räkningar ska specificeras.

PTS föreslår reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät

2008-02-14 PTS föreslår en reviderad modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband

2008-01-30 Rapport från PTS med nyckeltal och beräkningar för de av PTS reglerade produkterna LLUB, samtrafik och grossistprodukten för telefonabonnemang.

Ovädret är över - de elektroniska kommunikationerna fungerar normalt

2008-01-20 De flesta skadorna på el- och teleledningar är reparerade efter ovädret.

Ovädret har kulminerat - måttliga störningar på elektroniska kommunikationer

2008-01-19 Ovädret över Götaland på lördagen blev inte fullt så kraftigt som man först befarat.