Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Förtydligande: Tidplanen för gemensam mobiltaxa för samtal mellan EU-länder

2007-07-03

Ny prisrekommendation för terminering av röstsamtal i mobilnät från 1 juli

2007-07-02

Klagomålsstatistik för juni

2007-07-02 De klagomål som fick mest klagomål under juni är förval och avtalsvillkor.

IP-telefoni omfattas av ny föreskrift om nödnummer

2007-06-28

Gott betyg åt mentorskapsprojektet Womentor

2007-06-28

Konsumentklagomål januari-april 2007

2007-06-28

Hemmanet försatt i konkurs

2007-06-28

Fem års bredbandsutveckling och behov av fortsatta åtgärder beskrivs i rapporten Bredband i Sverige 2007

2007-06-27

Inbjudan till kalkylseminarium

2007-06-21

Bilaga med marknadsandelar - Svensk telemarknad 2006

2007-06-20