Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS marknadsdag 2016 – tema framtid

2016-02-25 Nu kan du anmäla dig till årets marknadsdag!

Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta för mobilnät

2016-02-08 Synpunkter ska ha inkommit senast den 29 februari 2016.

Fulsälj åter i topp i PTS klagomålsstatistik

2016-01-21 Fulsälj kvar i topp när PTS redovisar konsumentklagomålen för fjärde kvartalet 2015.

Senarelagt operatörsmöte om reviderad kalkylmodell för mobilnät

2016-01-13

Inbjudan till operatörsmöte och samråd kring reviderad kalkylmodell för mobilnät och termineringspriset för samtal till mobilnät

2015-12-18 Anmälan om deltagande senast 15 januari 2016.

PTS marknadsdag äger rum den 21 april

2015-12-18 Boka in dagen redan nu!

PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17 Sista dag att lämna synpunkter är 25 januari 2016.

PTS följer upp nya krav på driftsäkerhet

2015-12-16

PTS förelägger TeliaSonera att lämna information till grossistkunder

2015-11-26 TeliaSonera ska ha rättat sig senast den 1 december 2015.

Nya EU-regler om nätneutralitet och roaming

2015-11-26 Ny förordning i kraft i dag