Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17 Sista dag att lämna synpunkter är 25 januari 2016.

PTS följer upp nya krav på driftsäkerhet

2015-12-16

PTS förelägger TeliaSonera att lämna information till grossistkunder

2015-11-26 TeliaSonera ska ha rättat sig senast den 1 december 2015.

Nya EU-regler om nätneutralitet och roaming

2015-11-26 Ny förordning i kraft i dag

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaden för lokalt tillträde

2015-11-23 Anmälan om deltagande senast 3 december 2015.

Möte om DSM och TSM den 26 november

2015-11-10 Anmälan om deltagande senast 24 november.

Domar från Förvaltningsrätten i Stockholm i de s.k. ”fotnotstvisterna”

2015-10-23 Långvariga tvister avgjorda i första instans.

PTS samråder marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde

2015-10-23 Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.

Verktyg och rutiner i fokus under årets Telö

2015-10-15 Just nu genomförs övningen Telö 15 som ska förbättra krisberedskap inom sektorn elektronisk kommunikation.

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2015-10-12 Tillgången till telefoni och grundläggande internet där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar PTS i en ny rapport.