Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaden för lokalt tillträde

2015-11-23 Anmälan om deltagande senast 3 december 2015.

Möte om DSM och TSM den 26 november

2015-11-10 Anmälan om deltagande senast 24 november.

Domar från Förvaltningsrätten i Stockholm i de s.k. ”fotnotstvisterna”

2015-10-23 Långvariga tvister avgjorda i första instans.

PTS samråder marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde

2015-10-23 Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.

Verktyg och rutiner i fokus under årets Telö

2015-10-15 Just nu genomförs övningen Telö 15 som ska förbättra krisberedskap inom sektorn elektronisk kommunikation.

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2015-10-12 Tillgången till telefoni och grundläggande internet där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar PTS i en ny rapport.

PTS vill ha tuffare EU-lagstiftning mot fulsälj

2015-10-07 Tuffare EU-lagstiftning och ökad uppföljning av branschens handlingsplan mot oetiska försäljningsmetoder. Det är PTS förslag för att komma till rätta med fulsälj på telefon.

Inbjudan till informationsmöte kring revidering av kalkylmodellen för mobila nät

2015-09-28 Anmälan om deltagande senast 9 oktober 2015.

PTS bjuder in till informationsmöte om ny kalkylmodell för fasta accessnätet

2015-09-08 Mötet hålls 28 september 2015. Anmälan senast 24 september.

Varning för oseriös försäljning av telefoni

2015-08-26 Privatpersoner med passiv näringsverksamhet särskilt utsatta.