Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Avbrott vanligaste konsumentklagomålet

2015-04-20 Problem med avbrott var det vanligaste konsumentklagomålet till PTS under årets första kvartal.

Operatörer agerar mot oseriös telefonförsäljning

2015-04-16 Sex nätägande operatörer presenterar en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet.

PTS inleder tillsyn över Tele2 efter omfattande störningar

2015-03-24 Efter de omfattande störningar som drabbade Tele2 i slutet av februari i år har PTS inlett tillsyn över bolaget

PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-03-18

Inbjudan till operatörsmöte angående samråd av termineringspriset för samtal till mobilnäten

2015-03-10 Anmälan senast 17 mars 2015.

Störningarna i mobilnäten avhjälpta

2015-02-23

Störningar på mobiltelefonin

2015-02-23

Allt bättre förutsättningar för svenskars mobilanvändning utomlands

2015-02-17 Svenska priserna för att ringa med mobilen utomlands ligger under EU:s pristak.

Stora prisskillnader på fiberanslutningar och internet via fiber

2015-02-13 Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu.

Nya regler ska säkerställa långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete

2015-01-26 PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet. Sista dag för synpunkter är den 23 februari 2015