Bra arbetsvillkor

Här nedan ser du några av de arbetsvillkor du erbjuds som anställd på PTS.

Flexibel arbetstid

Vi har flexibel arbetstid på 39,6 timmar per vecka. Den tid då i princip alla ska vara på plats är klockan 9-15. Utöver den fasta tiden kan du förlägga och disponera din tid så att det passar både dig och arbetet.

Många semesterdagar

Semestervillkoren är mer generösa än på många andra ställen. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar.

Friskvård

Friskvården på PTS ska ge god hälsa och bidra till gemenskap. Vi erbjuder alla våra medarbetare 2 000 kronor per år i friskvårdspeng. PTS har bra avtal med flera gym och simhallar, och tillgång till en massör som kommer ett par gånger per månad. Du får möjlighet att motionera två timmar i veckan på arbetstid. Vi stimulerar medarbetarna till en frisk och sund livsstil.

Bra villkor för föräldrar

Vårt arbetstidsavtal medger flexibilitet, bland annat för att det ska bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan förkorta din arbetstid fram till dess barnet har fyllt tolv år. När du är föräldraledig lämnar PTS ett föräldrapenningtillägg så att du får 90 procent av din lön under 360 dagar.

Ersättning vid sjukdom och hälsovård

Du får ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök och behandling hos sjukgymnast. PTS ersätter hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Försäkringar

Anställda vid PTS omfattas av en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt stöd till efterlevande.

Pensionsavtal

Som anställd omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

 

< Tillbaka