Kompetensutveckling i och utanför arbetet

Vi på PTS är angelägna om att behålla och utveckla vår kompetenta personal. Därför satsar vi på kompetensutveckling i olika former.

Kompetensutveckling bör vara en ständigt pågående process inom ramen för det dagliga arbetet.

Utbildning

Vi erbjuder kontinuerligt interna utbildningar som du har möjlighet att delta i. PTS anlitar också externa utbildningsarrangörer för olika kurser och utbildningar allt efter behov

Utvecklingssamtal

För att du och din chef ska kunna planera för din kompetensutveckling och vara överens om vad du behöver förstärka eller utveckla har du löpande samtal i form av utvecklingssamtal.

Intern rörlighet

PTS vill i så stor utsträckning som möjligt stimulera till intern rörlighet, det är en del av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kompetensförsörjning samt främjande av kompetensutveckling.

 

< Tillbaka