Regeringsuppdrag

Här samlas information om de uppdrag PTS får från regeringen, pågående och nyligen avslutade, för att uppnå en ökad tillgänglighet till elektronisk kommunikation och post. 

Avslutade regeringsuppdrag

Alternativ telefoni 

Hjälpmedelsinstitutet och PTS har i februari 2013 avslutat regeringsuppdraget "Alternativ telefoni - från särlösning till lösning". Det är en satsning, som pågått under två år, för att öka användningen av konsumentteknik för alternativ telefoni.

Den centrala delen av uppdraget har varit att landsting har genomfört försök där de undersöker förutsättningar för att förskriva eller stödja personer att använda konsumentteknik. Målgruppen för försöken har varit personer med dövblindhet, grav hörselnedsättning, tal-/språkstörning och döva personer.

Mer information om uppdraget i slutrapporten.

Ansvarig avdelning: Konsumentmarknadsavdelningen
Kontaktperson: Robert Hecht

Tillgänglig bio

PTS och Svenska Filminstitutet (SFI) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra projektet Tillgänglig bio.

Syftet med uppdraget, för projektet Tillgänglig bio, är att hitta tekniska helhetslösningar och genomföra försök som ökar tillgången och möjligheten för synskadade eller personer med läs- och skrivsvårigheter att uppleva film på bio.

Projektet, som stöds av regeringen med 2,4 miljoner kronor, avslutades 31 maj 2013.

Ansvarig avdelning: Konsumentmarknadsavdelningen
Kontaktperson: Malin Wahlquist
Ytterligare information finns på SFI:s webbplats.