Information

Denna information kan användas som underlag för att ta fram bredbandstrategier, planera utbyggnad av bredband och andra insatser som kan främja utbyggnaden av bredband runt om i landet.

Innehåll på denna sida

Analyser

E-tjänster

Statistik

Vägledningar

Analyser

Sammanställning av länens utveckling på bredbandsområdet

Sammanställning av stödmedel samt prognostisering av efterfrågan

Uppdatering av sammanställning av stödmedel

PTS har gjort en pilotstudie om lösningar för snabbt bredband i glesbefolkade områden

PTS underlag för Jordbruksverkets marknadsanalys för bredbandsstöd till landsbygden 2017

PTS underlag för Jordbruksverkets marknadsanalys för bredbandsstöd till landsbygden 2016

PTS underlag för Jordbruksverkets marknadsanalys för bredbandsstöd till landsbygden 2015

E-tjänster

Bredbandskartan finns information om var det finns fiber i Sverige.

Information för att undvika avgrävning samt förenkla planering och samordning av grävarbeten, och därmed sänka kostnader finns på Ledningskollen.

Statistik

PTS följer varje år upp tillgången till bredband i Sverige i bredbandskartläggningen. Kartläggningen visar tillgången till fiber, kabel-tv, xDSL och trådlöst bredband där folk bor och arbetar. Ta del av statistiken i PTS statistikportal.

PTS har tagit fram en rapport om mobiltäckningen och bredbandskartläggningen.

PTS följer varje år upp utvecklingen och målen i regeringens bredbandsstrategi. Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017.

Underlag för att göra egna analyser av utbyggnaden av olika infrastrukturer, se bredbandsstatistik på PTS e-tjänst Statistikportalen.

Information om utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv, se senaste prisrapporten på Statistikportalen. 

Vägledningar

Vägledning för hur bredbandstillgång kartläggs.

Vägledning för att bygga robusta nät.

I foldern Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet finns rekommendationer.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se