Samverkan

För att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många olika aktörer samverka.

I detta har PTS en viktig roll genom att regelbundet träffa och anordna möten för bland annat marknadens aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer.

PTS har ett uppdrag att bistå Statens Jordbruksverk och Tillväxtverket i dessa myndigheters arbete med att ta fram regelverk för bredbandsstöd. PTS bistår fortslöpande myndigheterna bl.a. med statistik, marknadskunskap och kunskap om tekniska lösningar. Uppdraget omfattar även att bistå andra offentliga aktörer som avser att avsätta pengar eller andra resurser, för utbyggnad av bredband. Om din region eller kommun överväger att dra igång en egen satsning, kontakta gärna PTS.

PTS erbjuder ett forum för samverkan mellan länsstyrelser genom Länssamverkan bredband (LSB2). För dig som ingår i LSB2 finns en särskild webbplats: www.lsb2.se


Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se