Hur skyddar jag mig?

Se till att du inte omedvetet kommunicerar med omvärlden

Stäng av din trådlösa nätverksanslutning när du inte använder den. Inaktivera automatisk anslutning till de nät du tidigare använt.

Använd bara nät du känner till och litar på

Använd bara trådlösa nät som tillhandahålls av någon du känner till och litar på. Ta reda på hur säkert nätet är. Var aktsam för falska nät. Om du är osäker på vilket nät du bör använda, fråga den som tillhandahåller det.

Generella råd vid användning av trådlös kommunikation

Dessa råd gäller oavsett om du kommunicerar via mobilt bredband, publika eller private lokala trådlösa nätverk eller bluetooth.

Slå på din mentala brandvägg

När du kommunicerar - slå på din mentala brandvägg. Gör din egen bedömning av hur känslig din information är. Bedöm vilka risker som finns och hur allvarliga konsekvenserna blir om din information förloras, förvanskas eller avlyssnas. Fundera på hur du kan skydda dig.

Se din mobiltelefon som en dator

Se din mobiltelefon som en dator och ha samma säkerhetsmedvetande som hemma vid datorn. Lär känna din mobiltelefon och använd samma sunda förnuft när du kommunicerar med den som med din dator.

Skydda och säkerhetskopiera din information – du kan förlora den

Din dator och mobiltelefon kan tappas bort eller stjälas. Skydda din information genom att aktivera PIN-kod för inloggning och använda starka lösenord. Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information. Lagrar du särskilt känslig information, överväg att kryptera din hårddisk.

Tänk på att andra kan se vad du gör

I en publik miljö kan andra titta över axeln, se vad du gör och höra vad du säger. Placera dig så att risken för insyn minimeras.

Håll operativsystem och program uppdaterade

Håll operativsystem och program i din dator och mobiltelefon uppdaterade. Användning av internet innebär risker med skadlig kod oavsett hur du ansluter dig till internet.

Vare sig du kommunicerar trådbundet eller trådlöst behöver du skydda dig genom att:
• ha en uppdaterad och rätt inställd brandvägg
• ha ett uppdaterat och rätt inställt antivirusprogram
• regelbundet uppdatera operativsystem och webbläsare
• regelbundet uppdatera alla övriga program som används

Om du hanterar känslig information – se till att din kommunikation är säker

Om du hanterar information som du tycker är känslig, t.ex. personuppgifter, kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter eller liknande, se till att din kommunikation är säker och välj tjänster som är krypterade. Minska risken för avlyssning genom att använda en anslutning som är krypterad.

Läs rapporten "Säkrare trådlös kommunikation" som säkerhetsråden bygger på.

Se film om hur du använder trådlösa nät på stan på ett säkert sätt.