Hur skyddar jag mig?

När du installerar ett fildelningsprogram på din dator har du möjlighet att ställa in vilken eller vilka mappar du vill göra tillgängliga för andra användare på internet. Se till att du inte delar ut mer än nödvändigt för att undvika oönskade intrång. Det går också att ställa in datorn så att du bara hämtar och inte delar ut filer.

För att skydda din dator från till exempel intrångsattacker bör du ha en brandvägg. En brandvägg ser till att ingen oönskad trafik tar sig in till eller ut från din dator. Brandväggen kan antingen finnas i din dator eller i en separat dator eller ”burk” som placeras mellan internetanslutningen och din dator. Har du bara en dator ansluten till internet kan det räcka med en brandvägg i form av ett program du installerar på din dator.

Du bör även ha ett antivirusprogram om virus eller andra oönskade program skulle ta sig in på din dator. Antivirusprogrammet ska dels kunna söka igenom din hårddisk, dels kontrollera alla filer som kommer in till din dator.

Antivirusprogram skyddar din dator mot kända virus, vilket innebär att du bör uppdatera ditt antivirusprogram regelbundet för att även vara skyddad mot nytillkomna virus. Många antivirusprogram uppdaterar sig automatiskt genom att koppla upp sig till leverantören via internet.

Det finns program du kan installera för att kunna upptäcka och ta bort spionprogram, exempelvis Ad-Aware och Spybot Search and Destroy. Kör programmet regelbundet och uppdatera det kontinuerligt.

Dessutom kan du, beroende på vilken brandvägg du har, kontrollera vilka program som från din dator försöker skicka trafik ut till internet och hindra den trafik som verkar misstänkt.