För dig med kognitiv funktionsnedsättning

Här finns information om nya tillgängliga lösningar som främst är skapade för personer som har en kognitiv funktionsnedsättning.

Essiq AB, en app för resenärer som åker kollektivt i Västra Götalandsregionen och Västtrafik

Essiq AB har utvecklat en applikation för iPhone – Reskompis – som fungerar som en digital guide som ger stöd för resenärer i kollektivtrafiken. Den är utvecklad för att tillfärställa behov av personer med kognitiva funktionsnedsättningar som åker kollektivt i Västra Götalandsregionen och Västtrafik, men den ger alla resenärer möjlighet till flexibla resor. Appen ger resenärer ett stöd och en trygghet i resan med hjälp av realtidsuppdatering genom hela resa, tydligt och intuitivt gränssnitt och möjlighet att dela resor med vänner och bekanta. Appens inställningar kan skrädarsys efter användarens specifika förutsättningar.

Appen kan laddas ned i Apple Appstore.

Reskompis i introduktionsfilm (Youtub). Projektets genomförande redovisas i slutraporten (pdf, nytt fönster).

Kontaktperson: Johan Kalin, 070-89 105 45, johan.kalin@essiq.se

 

Comai, Mobiltelefonen som plattform för nytt pedagogiskt verktyg

Comai har utvecklat ett mobiltelefonbaserat verktyg som ska vara ett administrativt stöd för elever främst med kognitiva funktionsnedsättningar. Produkten, Schola Comai, som utvecklats bygger vidare på den befintliga lösningen Memo Comai.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson på Comai: Anna-Karin Bergius, tfn. 0498-41 09 95