För dig med lässvårigheter

Här finns information om nya tillgängliga lösningar som främst är skapade för personer med lässvårigheter.

Movie Talk

Komp & Assist, bolagt ägt av Dyslexiförbundet FMLS, har tagit fram en app som kan spela upp talande textremsa och syntolkning för bio. Appen spelar upp ljudet i dina egna hörlurar.

Mer information om projektet i slutrapporten.  

Kontaktperson: Eva Hedberg, 08-6651705,
eva.hedberg@dyslexiforbundet.se

MPR Läspenna

MPReading har skapat en läspenna för personer med lässvårigheter. Med hjälp av pennan kan man på ett enkelt sätt läsa olika texter. Pennan är utrustad med tre knappar, en högtalare och en lampa. Det finns även en särskild läspenna som är framtagen för barn.

Mer information om projektet i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson: Steven Zhang, 070-0915426
steven.zhang@mpreading.se

Symbolstöd till rapportsystem - ett utvecklingsprojekt för städbranschen

Projektet kom till genom ett gemensamt initiativ mellan Telenor, Samhall och M Solution för att utveckla ett symbolstöd för rapport- och uppdragsverktyg. Lösningen innebär att symboler kan användas i rapportsystem i exempelvis städbranschen.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson på M_Solutions: Per Jameson, tfn. 0708-392180

TorTalk

TorTalk AB (tidigare Tor Ghai) har utvecklat ett skärmläsarprogram för lässvaga och dyslektiker, TorTalk.

TorTalk AB har genomfört ett projekt ”TorTalk” inom ramen för Post- och Telestyrelsen (PTS) innovationstävling med tema ” Användbara medietjänster”. Syftet med projektet var att ta fram ett användarvänligt och intuitivt skärmläsarprogram för lässvaga och dyslektiker, TorTalk. Produkten klarar att läsa upp all skärm-text som användaren önskar att lyssna på och uppläsning sker med den senaste generationen av talsyntes.

Mer information om skärmläsarprogramet finns på http://www.tortalk.se/om-produkten/.

Projektets genomförande redovisas i slutraporten.

Kontaktpersoner: Tor Ghai, e-post tor@tortalk.se, Joakim Olofson, e-post joakim@tortalk.se, 0733 200 972.