För dig med rörelsehinder

Här finns information om nya tillgängliga lösningar som främst är skapade för personer som har ett rörelsehinder.

Handy blue

Syftet med Motion controls projekt har varit att ta fram ett system som gör att personer med funktionsnedsättning bättre kan styra sin omgivning och kommunicera genom telefoni och internet.

Mer information om projektet i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson: Christer Gerdtman, tfn. 070-770 21 75

TeleQ-system

Aurora Innovation AB har utökat TeleQ-system för bokning av telefontid via telefon eller webb med att implementera ännu ett alternativt sätt att boka telefontid – genom SMS. Systemet erbjuder numera olika kombinationer av SMS-tjänster för att företagets kunder ska kunna erbjuda högre nivå av tillgänglighet till sina kunder/patienter. Några exempel på grupper som ha nytta av denna lösning är personer som har svårt att ta till sig den ibland stora mängden inspelad information, inte förstår svenska bra, inte hör bra eller har svårt att hantera en telefon och liten skärm.

Aurora Innovation AB har genomfört ett projekt ” SMS i TeleQ för bokning och bekräftelse av telefontid” inom ramen för Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävling med tema ” Nåbar för alla”. Syftet med projektet var att utveckla möjligheten att i Auroras befintliga system TeleQ kunna boka telefontid via SMS samt få bekräftelse av bokad tid via SMS.

Projektets genomförande redovisas i slutraporten.

Kontaktpersoner: Kristina Engdahl, e-post: kristina.engdahl@ain.se

Öppen handel

Pitney Bowes har utvecklat en kartbaserad mobilapp, Öppen Handel, med information om restaurangers, kaféers och butikers fysiska utformning för tillgänglighet. Användaren kan bidra till innehållet i appen genom att fota ett motiv som kan påverka tillgängligheten postivt eller negativt. Informationen presenteras i ett anpassat gränssnitt och rör bland annat tillgänglighet vid hållplatser, närhet till handikapparkering och liknande.

Appen Öppen Handel finns både i Appstore och Google Play. Sök på Öppen Handel i Appstore.

Mer information om projektet i slutrapporten.

Kontaktperson: Håkan Karlsson, 08-578 771 10
hakan.karlsson@pb.se