Lösningar för flera målgrupper

Här finns information om nya tillgängliga lösningar där det finns mer än en målgrupp.

Audio Publisher

Voice Professional har skapat en tjänst där dokument i Pdf-format tas in och konverteras till olika format, exempelvis Daisy, som passar personer med funktionsnedsättning.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson på Voice Professional: Fia Hammarström, tfn. 0708-24 07 07

Digitalteatern

Frekvens har utvecklat Digitalteatern som är en webbportal för visning av teaterföreställningar och scenkonst. Föreställningarna blir tillgängliga via internet och tittaren kan välja att se de filmade visningarna med syn- eller teckentolkning samt även undertext.

Mer information om projektet i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson: Göran Carlsson, 070-328 77 88, goran.carlson@frekvens.se

Din röst - ny modell för ljudboksutgivning

Storytel har utvecklat en ny modell för ljudboksutgivning, Din röst, för att öka den svenska ljudboksutgivningen. Inom ramen för projektet utvecklas en webbaserad plattform för utgivning av ljudböcker. Inläsningen görs hemma hos inläsaren och korrekturläsningen sköts av Storytels användare.

Mer information i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson: Jonas Tellander, 0702-616 136
jonas.tellander@storytel.com

En betaltjänst för alla

Abuni har vidareutvecklat en tjänst för hantering av fakturor för att kunna tillmötesgå de behov personer med funktionsnedsättning kan ha. Det innebär att mottagningen och inläsningen av fakturor har förenklats och webbgränssnittet har förbättrats utifrån WCAG:s riktlinjer. Tjänsten har också anpassats efter de hjälpmedel och användarplattformar som används mest.

Mer information om tjänsten i slutrapporten.

Kontaktperson på Abuni: Markus Aglander, tfn. 0705-35 66 67

Ett röstbaserat datorhjälpmedel

Syftet med projektet har varit att utveckla ett röstbaserat hjälpmedel som kan vara ett stöd i arbetsliv, utbildningar och på fritiden. Lösningen innebär att en PC kan kontrolleras helt, eller delvis, med talet.

Mer information om projektet i ett faktablad.

Kontaktperson på Veridict: Alexander Seward, tfn. 0709-10 80 20

Guide för tillgängliga evenemang

FFKP har tagit fram en guide för tillgängliga evenemang. Guiden finns i två publikationer. En kortare version med snabbfakta om vad man bör tänka på med tillgänglighet vid evemang. Den andra versionen av guiden är längre och innehåller mer detaljerad information.

Senaste versionen av guiden.

Läs faktablad.

Läs slutrapporten.

Kontaktperson: Jonas Öberg, 031-7802161, jonas@ffkp.se

InClouding - Multifunktionell lär- och kommunikationsplattform

Sweden Assistive Solutions har utvecklat en multifunktionell lär- och kommunikationsplattform, InClouding, för personer med funktionsnedsättning. Det är en flexibel och dynamisk digital lärmiljö med inbyggda stödfunktioner.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson: Bo Hamberg, 08-562 42 585, bo.hamberg@assistive.se

Kvalitativ studie av e-handelsplatser

Ewertson och T Utbildning (ETU) har genomfört en kvalitativ studie av sex e-handelsplatser utifrån användarperspektiv och tillgänglighet. En slutsats är att det kan vara svårt för utvecklare av dessa webbplatser att tolka WCAG:s riktlinjer och veta hur de bäst ska användas på e-handelsplatser. ETU har därför tagit fram kriterier för hur en bra e-handel ska fungera och vara utformad för att så många användare som möjligt kan använda den utifrån Design för alla.

Mer information om projektet i slutrapporten.

Kontaktperson på ETU: Stina Berglund, tfn. 0708-80 70 07

Ledsagningsportalen

Samtrafiken har skapat ett beställningssystem, Ledsagningsportalen, för ledsagning av personer med funktionsnedsättning. Systemet är uppbyggt kring en databas utan begränsningar för antal utförande ledsagare per station.

Mer information om Ledsagningsportalen i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson på Samtrafiken: Laila Berkhahn, tfn. 0707-623324

Museum hemma

Systemagic har utvecklat en webbportal, Museum hemma, där museér och andra kulturinstitutioner kan presentera sina utställningar på ett interaktivt sätt. Det innebär att personer som har någon funktionsnedsättning, och som har svårt att besöka ett museum, kan ta del av materialet via Smarttv, surfplatta eller webbläsare. Fokus har varit på att tjänsten ska vara utformad enligt Design för alla.

Läs mer om projektet i slutrapporten.

Kontaktperson på Systemagic: Peter Hägg, tfn. 070-605 14 64

Pratmakaren

DART har utvecklat en applikation som kallas Pratmakaren. Det är ett fristående program som fritt kan laddas hem till sin dator. Pratmakaren spelar upp den film man vill se tillsammans med tillhörande text samt läser upp texterna med hjälp av en talsyntes. Programmet fungerar som spindeln i nätet mellan mediaspelaren VLC, den film man vill se, den text som hör till (i form av en textfil) och en talsyntes.

Mer information i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson: Maria Olsson, 031-3420814, maria.in.olsson@vgregion.se

ResLedaren

Autism- och Aspergerförbundet har i ett samarbete med Funka, Haja Applikation AB och HiQ vidareutvecklat en mobil reseplanerare, ResLedaren, som till en början utvecklades för att stödja personer med kognitiv funktionsnedsättning att resa i kollektivtrafiken i Stockholm. Den vidareutvecklade appen, ResLedaren 2.0, är anpassad till ytterligare målgrupper - personer med kognitiv och/eller psykisk funktionsnedsättning och/eller synnedsättning och kan användas av resenärer för den markbundna kollektivtrafiken i hela Sverige. I appen finns också den nya funktionen ”skicka resa” där till exempel föräldrar kan skicka en förplanerad resa från sin mobil till barnets mobil. 

Appen ResLedaren 2.0 har utvecklats både för operativsystemet iOS (iPhone) och Android och finns att gratis ladda ner från App Store respektive Google Play.

Mer information om projektet i slutrapporten.

En film om appen och mer information nås på http://www.resledaren.se/

Kontaktuppgifter till ansvarig projektledare: Mats Lagerblad Fridevåg, mats.fridevag@hiq.se, 0704-200 165.

Slöjdklubben

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har skapat ett socialt digitalt forum, kallad Slöjdklubben 2.0, för barn och vuxna. Via webbplatsen kan medlemmarna finna redaktionellt material, få inspiration, lära av varandra, knyta kontakter och starta egna intressegrupper. Barnen har också möjlighet att ställa frågor till handledare och pedagoger som arbetar för att komma vidare i sitt skapande.

Mer information i slutrapporten

Besök webbplatsen

Kontaktperson: Andreas Sohlberg, 08 - 54 54 94 55
andreas.sohlberg@hemslojden.org

Sportion Media Group AB

Sportion Media Group AB är en av vinnarna av PTS tionde innovationstävling med tema ”Förenkla för föräldrar” som tilldelades stöd med 900 000 kr för att genomföra projektet ”Nu kan alla föräldrar vara delaktiga och känna engagemang för barnens idrott”. Syftet med projektet är att utveckla funktionalitet inom laget.se för att ge alla föräldrar möjlighet att vara delaktiga i sina barns aktiviteter.

Projektledaren sammanfattar resultat va projektet på följande sätt:

Resultat, alltså den tekniska produkt som tagits fram, kan i sin enklaste form beskrivas som en integrerad chatt i laget.se´s appar där primärt föräldrar och ledare kan sköta kommunikation i form av text och bild. Funktionalitet möjliggör för lagets medlemmar (ledare, spelare och föräldrar) som fysiskt deltar på aktiviteter att dela med sig av vad som händer på aktiviteten till de som fysiskt inte deltar (oftast föräldrar). På samma sätt kan de som fysiskt inte deltar interagera och engagera sig i det som händer på planen, runt cupen, resan dit och hem etc. I denna funktionalitet finns också mycket hjälpmedel i att ex. kunna se vilka som har mottagit informationen. På detta har sedan ett stort arbete gjorts i att identifiera vilka anpassningar som bör göras för att också säkerställa nyttjandemöjligheten hos föräldrar med funktionsnedsättning inom syn. Resultatet har blivit mängder av tekniska anpassningar för olika nivåer av nedsättningar. Såsom textstorlekar, färgsättningar, val av text-familj, struktur av innehåll etc. Detta i första hand för de som fortfarande har en viss nivå av syn. Men i och med arbetet med WAI så har vi också implementerat bra stöd för ”screen readers”.

Projektets genomförande redovisas i denna slutrapport.

Kontaktpersoner: Mikael Blix, e-post: mikael.blix@laget.se.

Stage up

Help-IT Skaraborg AB tar skapat mobilappen Stage up där arrangörer kan göra sitt evenemang tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Två av funktionerna i appen är direktstreaming av teckentolkning och information uppläst med talsyntes.

Mer information i slutrapporten.

Kontaktperson: Robert Alvarsson, 0733-20 00 33 robert@help-it.se

Talande textremsa på bio

Komp & Assist AB, bolag ägt av Dyslexiförbundet FMLS, har utvecklat mobilappen Movietalk som kan spela upp talande textremsa och syntolkning på bio. En förutsättning för att MovieTalk ska fungera är att biografer har en särskild utrustning och att syntolkning och talande textremsa finns med som ljudspår på filmkopian. Målgruppen är personer med lässvårigheter eller synnedsättning som undviker att se utländsk film på bio eftersom de inte hinner läsa undertexten.

Besök webbplatsen för appen

Läs om projektet i slutrapporten

Kontaktperson: Eva Hedberg, 08-6651705,
eva.hedberg@dyslexiforbundet.se

TeleQ-system

Aurora Innovation AB har utökat TeleQ-system för bokning av telefontid via telefon eller webb med att implementera ännu ett alternativt sätt att boka telefontid – genom SMS. Systemet erbjuder numera olika kombinationer av SMS-tjänster för att företagets kunder ska kunna erbjuda högre nivå av tillgänglighet till sina kunder/patienter. Några exempel på grupper som ha nytta av denna lösning är personer som har svårt att ta till sig den ibland stora mängden inspelad information, inte förstår svenska bra, inte hör bra eller har svårt att hantera en telefon och liten skärm.

Aurora Innovation AB har genomfört ett projekt ” SMS i TeleQ för bokning och bekräftelse av telefontid” inom ramen för Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävling med tema ” Nåbar för alla”. Syftet med projektet var att utveckla möjligheten att i Auroras befintliga system TeleQ kunna boka telefontid via SMS samt få bekräftelse av bokad tid via SMS.

Projektets genomförande redovisas i slutraporten.

Kontaktpersoner: Kristina Engdahl, e-post: kristina.engdahl@ain.se

Textöversättning för scen

Riksteatern har skapat en mobilapp, för Iphone och Android, för ökad tillgänglighet av teaterföreställningar. Publiken kan välja textöversättning och syntolkning.

Mer information i slutrapporten

Kontaktperson: Victoria Smedman, 070-5139 9297
victoria.smedman@riksteatern.se

UNIRIDE

Invest Rindö AB (numera Rideshare AB) är en av vinnarna av PTS tionde innovationstävling med tema ”Förenkla för föräldrar” som tilldelades stöd med 1 700 000 kr att genomföra projektet ”Applikation för samkörning av barn och ungdomar till och från aktiviteter” – UNIRIDE (tidigare SAMÅK). Syftet med projektet var att ta fram tjänsten som kan förenkla och effektivisera föräldrars vardag när det gäller att hjälpa sina barn/ungdomar till att deltaga i olika fritidsaktiviteter. SAUNIRIDE ger användaren  möjlighet att erbjuda sig att köra, boka in sitt barn i någon annans bil, enas om upphämtning tid/plats, få kartinformation, även uppläst, och rutt i textform.

Appen UNIRIDE finns att gratis ladda ner från App Store (för iOS), Google Play (för Android) och på webben. Mer information om appen återfinns på http://uniride.se/.

Projektets genomförande redovisas i denna slutrapport.

Kontaktpersoner: Hagge Rilegård, e-post: hagge.rilegard@rideshare.se och Johan Rilegård, e-post: johan.rilegard@rideshare.se.