För dig med hörselnedsättning

Här finns information om nya tillgängliga lösningar som främst är skapade för personer som har en hörselnedsättning.

T-meeting för arbete och utbildning

Projektet har vidareutvecklat en pekskärmsbildtelefoni för videokommunikation. Produkten har integrerad LED-skärm, kamera, högtalare och mikrofon. Lösningen ska vara enkel att använda, flexibel och anpassningsbar för olika grupper med särskilda behov.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson: Faruk Tairi, tfn. 0701-44 33 77

Ett rikt liv med modern teknik - kommunikationshjälpmedel i samverkan

Syftet med projektet har varit att alla oavsett funktionshinder ska kunna kommunicera med alla i närmiljö och på distans. FUB i Kalmar län har tillsammans med Omnitor möjliggjort att det går att använda det alternativa tangentbordet Flexiboard för att kommunicera med hjälp av symboler, tecken och bilder i bildtelefoniprogrammet Allan eC.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson på FUB i Kalmar län: Marianne Lodin Johansson, tfn. 0763632234

Education for all

Projektet Education for all har utvecklat ett språkstöd för distansutbildningar. Fokus har varit att stödja teckenspråkiga och utlandsfödda med tolkstöd via internetbaserad videokommunikation.

Mer information om projektet i ett faktablad och i slutrapporten.

Kontaktperson: Ulf Winroth, 0171-769 033, ulf.winroth@symmetri.se

Hörbarhetsförbättringar i radio

Sveriges radio har utvecklat en mobilapplikation, app, för Iphone där användaren kan reglera balansen mellan tal och musik i strömmande radio. Målgruppen är i första hand personer med hörselnedsättning men alla radiolyssnare, som vill styra ljudnivån på tal, musik, jinglar och miljöljud kan ha nytta av appen.

Mer information om projektet i slutrapporten och i ett faktablad.

Kontaktperson: Hasse Wessman, 08-784 00 00
hasse.wessman@sr.se

Skrivtolken.se

Skrivtolken är en webbtjänst för skrivtolkning på plats och på distans. Brukaren kan ta emot skrivtolkningar, göra bokningar och se aktuella bokningar via en webbplats. Tjänsten riktar sig till döva, hörselskadade och dövblinda som vill ha skrivtolkning men som vill ha friheten att inte ha en tolk bredvid sig.

Mer information om tjänsten i projektets slutrapport.

Kontaktperson: Fredrik Forsberg, 031-519295
ff@raftech.se

Tecken Mail

SDR Tecken AB är en av vinnarna av PTS nionde innovationstävling med tema ” Nåbar för alla” som tilldelades stöd bidrag med 1 633 220 kr för att genomföra projektet ”TeckenMail”. Syftet med projektet var att utveckla en tjänst som gör att teckenspråkiga personer via en myndighets eller ett företags hemsida kan lämna meddelanden på teckenspråk, samt få svar från myndigheten eller företaget på teckenspråk. Mer information om denna tjänst finns på följande webbsida http://sdrtecken.se/.

Projektets genomförande redovisas i denna slutrapport.

Kontaktpersoner: Tomas Hellström, e-post: tomas.hellstrom@sdr.org, Markus Ström, e-post: markus@brstrom.se.

 

 

TeleQ-system

Aurora Innovation AB har utökat TeleQ-system för bokning av telefontid via telefon eller webb med att implementera ännu ett alternativt sätt att boka telefontid – genom SMS. Systemet erbjuder numera olika kombinationer av SMS-tjänster för att företagets kunder ska kunna erbjuda högre nivå av tillgänglighet till sina kunder/patienter. Några exempel på grupper som ha nytta av denna lösning är personer som har svårt att ta till sig den ibland stora mängden inspelad information, inte förstår svenska bra, inte hör bra eller har svårt att hantera en telefon och liten skärm.

Aurora Innovation AB har genomfört ett projekt ” SMS i TeleQ för bokning och bekräftelse av telefontid” inom ramen för Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävling med tema ” Nåbar för alla”. Syftet med projektet var att utveckla möjligheten att i Auroras befintliga system TeleQ kunna boka telefontid via SMS samt få bekräftelse av bokad tid via SMS.

Projektets genomförande redovisas i slutraporten.

Kontaktpersoner: Kristina Engdahl, e-post: kristina.engdahl@ain.se