Amatörradiocertifikat

Ett amatörradiocertifikat är bevis för att innehavaren har nödvändiga kunskaper för sin radioanvändning samt har en tilldelad anropssignal.

PTS utfärdar inte amatörradiocertifikat

Lagen om elektronisk ger sedan ändringen den 1 juli 2011 PTS i uppdrag att ansvara för certifiering och utdelande av anropssignaler för amatörradio. PTS ges också möjlighet besluta om att delegera dessa uppgifter. Från och med den 8 december 2011 har PTS delegerat dessa uppgifter till Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Dessa tre organisationer har även givits rätten att godkänna provförrättare och anordna prov för radioamatörcertifikat.

Amatörradiocertifikat som utfärdats enligt Televerkets regelverk eller av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns. Även anropssignaler som tidigare tilldelats av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns.

Kunskapskrav för amatörradiocertifikat

För ett amatörradiocertifikat krävs godkänt prov för amatörradiotrafik som visar kunskap i följande: 

Kunskap i ellära och radioteknik

 • Elektricitet, magnetism och radioteori
 • Komponenter
 • Kretsar och deras egenskaper
 • Mottagare och deras egenskaper
 • Sändare och deras egenskaper
 • Antenner, matningsledningar (kablar) och deras egenskaper
 • Radiovågors utbredning
 • Mätning på radioutrustning
 • Störningar på annan utrustning och hur dessa avhjälps

Kännedom om reglemente och trafikmetoder

 • Fonetiska alfabetet
 • Q-koden (i den utsträckning den berör amatörradio)
 • Vanligen förekommande amatörradioförkortningar
 • Internationella nödsignaler, amatörradioanvändning vid nödtrafik
 • Uppbyggnad och användning av anropssignal
 • Internationella planer för amatörradio (IARU bandplan)
 • ITU:s radioreglemente med avseende på bestämmelser för amatörradio
 • CEPT-regler rörande amatörradioanvändning
 • Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt Post- och telestyrelsens olika föreskrifter som berör amatörradio

Bestämmelser om kunskapskrav och utfärdande av amatörradiocertifikat är harmoniserade inom Europa genom CEPT:s rekommendationer T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence) och T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).