Dålig mottagning på tv?

Frågor om dålig mottagning på tv är vanliga hos PTS. Här finns några goda råd om hur du kan gå till väga för att åtgärda problem.

Programföretag, som skapar tv-program, bestämmer själva var och hur deras program ska spridas till tittare och lyssnare. Utsändningarna sköts, tekniskt sett, ofta av andra företag på uppdrag från programföretagen. Då kan den vanlige tittaren och lyssnaren normalt välja mellan olika tekniska alternativ för mottagningen.

Den som vill titta och lyssna behöver själv ordna med lämplig mottagningsutrustning på platsen där man är. Om det inte fungerar med vanlig antenn kan man prova mottagning via parabolantenn, via bredband- eller kabel-TV-nätet (tv -uttag i väggen).

Det är vanligt att vi blir kontaktade av privatpersoner som helt plötsligt inte kan ta emot tv-utsändningarna med sin vanliga tv-apparat längre.

Här följer information om vad du som tv-apparatsägare då behöver tänka på:

  • Kontakta vid behov ett radio/tv-serviceföretag för teknisk hjälp och eventuellt hembesök.

  • Allmänna frågor kring utsändningarna besvaras av de företag som tekniskt sköter utsändningarna, t.ex. Teracom https://www.teracom.se/Sandarinformation/Mottagningsproblem/ (för vanlig antenn), Canal Digital eller Viasat (för parabolantenn), Comhem (för kabel-tv), din teleoperatör (för bredband) osv.

  • Den som är kund hos en programleverantör och som betalar för ett plastkort till boxen kan få viss hjälp från den programleverantören/kortleverantören.  

  • Konsumentrådgivning finns hos Telekområdgivarna www.telekomradgivarna.se

  • Radiotjänst svarar på frågor om tv-avgiften www.radiotjänst.se. Den avgiften ger oss rätt att inneha mottagningsapparat och finansierar reklamfria program, men den garanterar inte att man alltid kan se programmen eftersom lokala förhållanden starkt påverkar mottagningsmöjligheterna.

  • Myndigheten för radio och tv www.mrtv.se ger rättigheter och regler till företag som vill skapa och sända tv och ljudradio.

Mottagningstips:

  • Antenn: För mottagning av tv behövs normalt anpassade antenner, placerade utomhus, så högt och fritt som möjligt, och riktade mot de sändare som man vill ta emot. Det kan behövas flera antenner. Antennerna ansluts via antennkablar till de mottagningsapparater som används. Om man använder enklare antenner, kanske antenner inomhus, är det sannolikt att mottagningen blir svagare och drabbas av störningar.

  • Antennförstärkare: Användning av en antennförstärkare (extra förstärkarlåda längs antennkabeln eller inbyggd i antennen) kan göra mer skada än nytta. Den förstärker allt som kommer in genom antennen, inklusive störningar. Det är tekniskt bättre att ha en ordentlig antenn uppe på hustaket och att ta bort antennförstärkaren. Oavsett om man har antennförstärkare eller inte kan det ibland behövas extra filter, mellan antenn och antennförstärkare, som silar bort oönskade och störande signaler. Det finns olika filter för olika filterfunktion.