Goda råd vid val av fast telefoni

Här finns goda råd om vad du bör tänka på när du ska välja din fasta telefoni.

Vad ska jag tänka på när jag väljer telebolag?

Telefonvanor

 

Fundera först på hur du brukar ringa. Ringer du oftast på dagtid eller på kvällar och helger? Ringer du ofta till andra länder? Ringer du ofta till mobiltelefoner? Brukar du surfa på Internet via ett modem som kopplas via din telefon? Telebolagen har olika priser och villkor och det kan vara bra att jämföra deras olika erbjudanden.

Bindningstid

 

Kontakta det telebolag som du har i dag för att fråga om det finns bindningstid på det avtal som gäller. Om det finns bindningstid, fråga hur lång bindningstiden är och vad det kostar om du vill ta dig ur avtalet i förtid. Denna information är viktig att ta hänsyn till vid byte till annat telebolag.  

Hemligt nummer

Om du har hemligt nummer hos ditt tidigare telebolag måste du begära att få hemligt nummer även hos det bolag du byter till. Ta noga reda på om ditt nya telebolag erbjuder detta innan du byter.

Jämför priser

Jämför telebolagens olika priser och erbjudanden regelbundet, eftersom det ofta kommer nya erbjudanden. Läs mer om hur du gör för att jämföra priser och avtalsvillkor i avsnittet "Hur kan jag jämföra priser". Tänk på att öppningsavgifterna ofta är en stor del av samtalets totalkostnad.

Granska avtalet

Granska avtalet noga innan du ingår avtal. Du bör särskilt titta på hur långa bindningstider som gäller, vad som händer om du säger upp avtalet innan bindningstiden gått ut, vilken ersättning du har rätt till om tjänsten du köpt inte fungerar och vilken service och support som du har rätt till.

Skriftligt avtal

Ett råd från PTS är att endast ingå skriftligt avtal, även om muntliga avtal gäller. Om du har skriftligt avtal är det lättare för dig om du får problem med telebolaget.

Många telefoni- och it-tjänster säljs genom telefonförsäljning. När du köper tjänster via telefon bör du be om säljarens namn och att få telefonnummer och adress till säljaren (kundtjänst) om du har följdfrågor eller vill ångra ditt köp. Be också om att få information om ångerrätten, som innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar om du köper varor och tjänster via Internet, telefonförsäljning och hemförsäljning.

Lista på teleoperatörer

PTS har en särskild lista över de teleoperatörer som erbjuder fast telefonitjänst till allmänheten. Denna särskilda lista är en sammanställning av anmälda teleoperatörer.

Hur ska jag göra för att byta telebolag?

Kontakta det eller de telebolag du vill välja. Överflyttningen av ditt abonnemang och dina samtal går automatiskt. Du bör ändå säga upp avtalen med dina tidigare telebolag. Var noga med att kontrollera villkoren för att säga upp dina tidigare avtal. Om ett avtal är bundet kan det kosta pengar att säga upp det innan avtalstiden gått ut. Det kan också innebära att företaget fortsätter att skicka räkningar enligt tidigare avtal. Om du har tilläggstjänster bör du säga upp dem separat, annars kan du fortsätta att få räkningar för dem. Om du inte säger upp ditt tidigare avtal och sedan byter telefonnummer eller säger upp ditt telefonabonnemang kan du riskera att få en räkning för de samtal som en abonnent på ditt gamla nummer ringer. Säg gärna upp avtalen skriftligt, be om en bekräftelse på uppsägningen och spara en kopia.

Hur kan jag jämföra priser?

Det är bra att jämföra priser och andra avtalsvillkor som till exempel bindningstid innan du bestämmer dig. Läs mer på sidan "Prisjämförelse".  

Du kan också kontakta de telebolag du är intresserad av och göra en egen jämförelse.

Vad gör jag om det blir problem?

Ibland händer det att konsumenter blir kund hos telebolag utan att det finns ett avtal eller utan att konsumenten har varit medveten om att avtal har ingåtts. Om detta sker bör du kontakta telebolaget och påpeka att avtal inte finns. Observera dock att muntliga avtal också är tillåtna.

Om du får en felaktig räkning, bör du också i första hand kontakta telebolaget för att reda ut detta.

Om du inte kan komma överens med ditt telebolag angående till exempel avtal eller räkningar, kan du kontakta Telekområdgivarna för att få praktisk hjälp att driva ditt klagomål vidare. Du kan också få hjälp av konsumentvägledaren i din kommun. 

Om det inte finns någon konsumentvägledare i din kommun, eller om du inte får den hjälp du behöver, kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva vissa tvister. Om inte heller ARN kan hjälpa till kan du vända dig till allmän domstol.

Om du tycker att avtalsvillkoren är oskäliga eller att operatörens marknadsföring varit vilseledande kan du kontakta Konsumentverket.

PTS vill gärna få information om problem på telemarknaden. Du kan därför göra myndigheten uppmärksam på det problem du upplevt. PTS kan dock inte ge dig praktisk hjälp med att driva dina klagomål eller tvister. Läs mer

Var kan jag få mer information?

Här på webbplatsen finns mycket nyttig information om såväl telefoni och Internet, som post- och radiofrågor. Här samlas alla rapporter, beslut och andra dokument från PTS.

Konsumentverkets webbplats finns också en förteckning över alla konsumentvägledare i landet.

Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri information, vägledning och hjälp till tele- och internetkonsumenter.