PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Förmedling av samtal mellan personer som är teckenspråkiga och använder bildtelefon, och personer som hör och talar och använder vanlig telefon/mobiltelefon.

Personen som är teckenspråkig ringer och blir uppringd via en bildtelefon, i form av smart telefon, surfplatta eller dator, med kamerafunktion.

Tjänsten fungerar så att man ringer förmedlingstjänsten och säger vem det är man vill ringa upp. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet mellan en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar. Det hanteras som ett trepartssamtal där teckentolken förmedlar det som sägs i båda riktningar under samtalet.

Tjänsten kan även användas för kortare distanstolkning där en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar är på samma plats. Teckenspråkstolken är då med på distans via bildtelefonen.

Både förmedlade samtal och kortare distanstolkning erbjuds utan förbokning och utan behovsprövning.

Målgrupp

Personer som är teckenspråkiga som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning. Personer som hör och talar som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfritt tillgänglig alla dagar kl. 06.00-24.00.

Det är även möjligt att ringa via tjänstens egna klienter, applikationer och med Skype.  

www.bildtelefoni.net finns mer information om tjänsten, samt en instruktionsfilm.

Leverantör

Nuvarande avtalspart är Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting) som tillhandahåller tjänsten till och med 30 juni 2016 då ny leverantör tar över.

Kontaktinformation

Tjänsten kan nås via flera kanaler. Mer information om hur man ringer via förmedlingstjänsten finns på webbplatsen www.bildtelefoni.net.

Ny leverantör från och med 1 juli 2016

Från och med 1 juli 2016 tar en ny leverantör över tillhandahållandet av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. Den nya leverantören är Evantia Group.

Det är PTS som utformar tjänsten och säkerställer att tjänsten håller en god kvalitet. Några av de mer framträdande ändringarna i tjänsten är:

- Öppettider. Tjänsten kommer att vara öppen dygnet runt alla dagar.

- En återuppringningsfunktion införs. En uppringande person som hamnar i kö till tjänsten kan välja att istället bli uppringd när det är användarens tur i kön.

- Möjligheten att förbeställa samtal på engelska, amerikanskt teckenspråk (ASL) och brittiskt teckenspråk (BSL) försvinner. Denna möjlighet har utnyttjats i liten omfattning.

- Möjligheten att förbeställa samtal anpassade för personer med dövblindhet försvinner. Sådana samtal kommer att hanteras utan förbeställning.

-Under vardagar 08.00-17.00 erbjuds distanstolkning upp till 60 minuter. Uppdrag som påbörjas under denna tid ska slutföras. Distanstolkning upp till 30 minuter finns kvar under tjänstens övriga öppettider.

- Förbättrad bildkvalitet införs i tjänsten.

- 3G-videosamtal stöds inte längre. Denna möjlighet har utnyttjats i liten omfattning.

- Teckenspråkstolken har möjlighet att sätta på och stänga av ljudet mellan den teckenspråkiga personen och personen som inte kan teckenspråk.

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net kommer att fortsätta finnas tillgänglig utan avbrott för användarna i samband med bytet av leverantör. Kontaktuppgifter till den nya leverantören publiceras på denna sida i samband med leverantörsbytet.

Eventuella frågor inför leverantörsbytet besvaras av förmedlingstjänstens kundtjänst.

 

För mer information om PTS arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se