PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Förmedling av samtal mellan personer som är teckenspråkiga och använder bildtelefon, och personer som hör och talar och använder vanlig telefon/mobiltelefon.

Personen som är teckenspråkig ringer och blir uppringd via en bildtelefon, i form av smart telefon, surfplatta eller dator, med kamerafunktion.

Tjänsten fungerar så att man ringer förmedlingstjänsten och säger vem det är man vill ringa upp. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet mellan en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar. Det hanteras som ett trepartssamtal där teckentolken förmedlar det som sägs i båda riktningar under samtalet.

Tjänsten kan även användas för kortare distanstolkning där en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar är på samma plats. Teckenspråkstolken är då med på distans via bildtelefonen.

Både förmedlade samtal och kortare distanstolkning erbjuds utan förbokning och utan behovsprövning.

Målgrupp

Personer som är teckenspråkiga som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning. Personer som hör och talar som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfritt tillgänglig alla dagar kl. 06.00-24.00.

Det är även möjligt att ringa via tjänstens egna klienter, applikationer och med Skype.  

www.bildtelefoni.net finns mer information om tjänsten, samt en instruktionsfilm.

Leverantör

Nuvarande avtalspart är Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting) som tillhandahåller tjänsten till och med 30 juni 2016 då ny leverantör tar över.

Kontaktinformation

Tjänsten kan nås via flera kanaler. Mer information om hur man ringer via förmedlingstjänsten finns på webbplatsen www.bildtelefoni.net.

Ny leverantör från och med 1 juli 2016

Från och med 1 juli 2016 tar en ny leverantör över tillhandahållandet av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. Den nya leverantören är Evantia Oy. Tjänstens öppettider kommer att utökas till dygnet runt.

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net kommer att fortsätta finnas tillgänglig utan avbrott för användarna i samband med bytet av leverantör. Kontaktuppgifter till den nya leverantören publiceras på denna sida i samband med leverantörsbytet.

 

För mer information om PTS arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se