PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Förmedling av samtal mellan personer som är teckenspråkiga och använder bildtelefon, och personer som hör och talar och använder vanlig telefon/mobiltelefon.

Personen som är teckenspråkig ringer och blir uppringd via en bildtelefon, i form av smart telefon, surfplatta eller dator, med kamerafunktion.

Tjänsten fungerar så att man ringer förmedlingstjänsten och säger vem det är man vill ringa upp. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet mellan en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar. Det hanteras som ett trepartssamtal där teckentolken förmedlar det som sägs i båda riktningar under samtalet.

Tjänsten kan även användas för kortare distanstolkning där en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar är på samma plats. Teckenspråkstolken är då med på distans via bildtelefonen.

Både förmedlade samtal och kortare distanstolkning erbjuds utan förbokning och utan behovsprövning.

Målgrupp

Personer som är teckenspråkiga som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning. Personer som hör och talar som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfritt tillgänglig alla dagar dygnet runt.

Det är även möjligt att ringa via tjänstens egen webbapp, egna mobilappar och med Skype.    

www.bildtelefoni.net finns mer information om tjänsten.

Leverantör

Från och med 1 juli 2016 är Evantia Group leverantör av tjänsten.

Kontaktinformation

Tjänsten kan nås via flera kanaler. Mer information om hur man ringer via förmedlingstjänsten finns på webbplatsen www.bildtelefoni.net.

Nyheter i tjänsten från och med 1 juli 2016

Det är PTS som utformar tjänsten och säkerställer att tjänsten håller en god kvalitet. Några av de mer framträdande ändringarna i tjänsten är:

- Öppettider. Tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar.

- En återuppringningsfunktion har införts. En uppringande person som hamnar i kö till tjänsten kan välja att istället bli uppringd när det är användarens tur i kön.

- Möjligheten att förbeställa samtal på engelska, amerikanskt teckenspråk (ASL) och brittiskt teckenspråk (BSL) har tagits bort. Denna möjlighet har utnyttjats i liten omfattning.

- Möjligheten att förbeställa samtal anpassade för personer med dövblindhet har tagits bort. Sådana samtal hanteras nu utan förbeställning.

- Under vardagar 08.00-17.00 erbjuds distanstolkning upp till 60 minuter. Uppdrag som påbörjas under denna tid ska slutföras. Distanstolkning upp till 30 minuter finns kvar under tjänstens övriga öppettider.

- Förbättrad bildkvalitet har införts i tjänsten. 3G-videosamtal stöds inte längre. Denna möjlighet har utnyttjats i liten omfattning.

- Teckenspråkstolken har möjlighet att sätta på och stänga av ljudet mellan den teckenspråkiga personen och personen som inte kan teckenspråk.

 

 

För mer information om PTS arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se