PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Förmedlingstjänsten teletal

Tjänsten teletal erbjuder visst stöd vid telefonsamtal då ena eller båda parterna i samtalet har behov av det.

För att använda förmedlingstjänsten teletal rings samtalet med en vanlig telefon, mobil eller fast, och genomförs som ett trepartssamtal som inkluderar en tolk. Stödet som tolken kan hjälpa till med är exempelvis att tolka svårförstått tal, förtydliga svårförståeliga ord, ge minnesstöd eller anteckningshjälp under samtalet.

Målgrupper

Tjänsten riktar sig till personer med:

  • kognitiv funktionsnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • synnedsättning
  • tal-, röst- eller språksvårigheter.

Tjänsten vänder sig också till de som är i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Om tjänsten

Tjänsten är tillgänglig för alla och ingen registrering behövs. För att underlätta för personen med funktionsnedsättning finns det möjlighet, för de som vill, att lämna uppgifter till en databas där tolkarna kan hämta mer information. 

Tjänsten nås på telefonnummer 020-22 11 44. Från utlandet nås tjänsten på telefonnummer 0046-8-21 11 19. 

Förmedlingstjänsten teletal är kostnadsfri och har öppet:
måndag-fredag kl. 8.00 – 20.00
lördag, söndag samt helger kl. 12.00 – 16.00

Läs mer och ta del av en film om tjänsten på teletal.se

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av Riksfärdtjänsten AB för avtalsperioden 20 juli 2013 - 19 juli 2017.

Ny avtalsperiod startar 1 juli 2017 och upphandlingen för denna avtalsperiod resulterade i att samma leverantör var vinnande anbudsgivare. Leverantör för avtalsperiod 30 juni 2017- 29 juni 2019 (med möjlighet till ett års förlängning) är alltså Riksfärdtjänsten AB.

Den nya avtalsperioden innebär inga förändringar i tjänsten för användarna. Dock får webbplatsen www.teletal.se ett uppdaterat utseende och ny informationsfilm från och med 3 juli 2017.

Kontaktinformation

Kundtjänst:
Telefon: 0240-69 54 55
E-post: kundtjanst@teletal.se

Ansvarig för tjänsten:
Jessica Norström, Riksfärdtjänsten Sverige AB
Telefon: 016-150550
E-post: jessica.norstrom@riksfardtjansten.se 

 

 

För mer information om PTS arbete med kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se.