PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Förmedlingstjänsten texttelefoni

Tjänsten texttelefoni förmedlar samtal mellan användare av texttelefoner, eller ip-telefoner, och användare av vanliga telefoner.

Samtal förmedlas ordagrant i realtid, på svenska eller engelska, av telefonister i ett trepartssamtal. Förmedlingen kan ske mellan en vanlig telefon och en texttelefon eller via en internetportal, IP-baserade text- och taltelefoner, Google Hangouts eller Facebook.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till personer som är döva, hörselskadade eller talskadade, samt till alla som är i kontakt med personer i dessa målgrupper.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfri och ingen registrering behövs.

Texttelefoni har öppet dygnet runt, alla dagar. 

Mer information om tjänsten hittar du på texttelefoni.se.

Leverantör

PTS upphandlar tjänsten av Eniro 118 118 AB.

Kontaktinformation

Kundtjänst:
Texttelefon: 020-600 690
Telefon: 020-11 84 73
E-post: texttelefoni@eniro.com
Fax: 020-36 46 57
Ip-baserad texttelefon: kundtjanst@texttelefoni.se 

Ansvarig för tjänsten:
Elisabeth Adler, Eniro 118 118 AB
Telefon: 070-581 41 61

 

För mer information om PTS arbete med kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se.