Tjänster för personer med rörelsenedsättning

Följande tjänster kan användas av personer med rörelsenedsättning. Du kan också se alla tjänster som PTS upphandlar i menyn till vänster.

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd

Tjänsten vänder sig till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärar­service. Posttjänsten innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall vid boningshuset.

Läs mer om tjänsten Post för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.