Posttjänster

Följande posttjänster kan användas av personer med funktionsnedsättning.

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Tjänsten innebär att bibliotek, vissa organisationer samt blinda, synskadade och personer med läshandikapp med flera får skicka blindskrift portofritt. Den 1 april 2012 upphörde lördagsutdelningen.

Läs mer om tjänsten Portofri befordran av av blindskriftsförsändelser

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning har du rätt till en posttjänst.

Läs mer om tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd