Telefonitjänster

PTS arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik (IKT) är inkluderande och bidrar till ökad funktionsförmåga för alla.

Då marknaden inte ännu kan möta allas behov av bra it, telefoni och post kompletterar PTS utbudet av  kommunikationstjänster. Till exempel upphandlar PTS fyra avgiftsfria telefonitjänster för personer med tal-, röst- eller språksvårigheter samt för personer med hörsel- eller synnedsättning.

 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta förmedlingstjänsten.
Läs mer om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Förmedlingstjänsten texttelefoni (texttelefoni.se)

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
Läs mer om Förmedlingstjänsten texttelefoni

Förmedlingstjänsten teletal (teletal.se)

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.
Läs mer om Förmedlingstjänsten teletal

Kostnadsfri nummerupplysning

Tjänsten innebär att blinda, synskadade och andra personer som inte kan eller har svårt att använda telefonkatalogen får tillgång till 1 000 fria nummerupplysningssamtal per år.

Läs mer om tjänsten Kostnadsfri nummerupplysning.