Telias teknikskifte 2009-2015

OBSERVERA att denna information handlar om Telias teknikskifte, som är ett Telia-projekt avgränsat till åren 2009-2015.

Om du vill veta mer om förändringarna i tele- och bredbandsnäten från 2016 och framåt, ska du klicka här.

Vad händer?

Vad kan jag göra?

Vad gör staten?

Var kan jag hitta mer information?

Vad händer?

Håller Telia på att avveckla kopparnätet för fast telefoni?

Telia har meddelat PTS att företaget kommer att avveckla delar av det fasta telenätet och ersätta det med en telefonilösning via mobilnätet. Telia har i en skriftlig utfästelse (pdf, nytt fönster) till PTS åtagit sig att de fasta bostäder och företag som påverkas av förändringarna kommer att erbjudas telefoni även i framtiden. Alla som har bredband i telejacket från Telia kommer att kunna ha kvar det, eftersom Telia inte avvecklar några sådana telestationer. Om du berörs av Telias teknikskifte kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder Telias kopparnät, att kontakta dig så att du kan ta ställning till alternativen till fast telefoni.

Får Telia göra förändringar i kopparnätet?

Telia, det som en gång var Televerket, är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. Telia har rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

Hur många abonnenter berörs?

Telia har meddelat att som mest 50 000 abonnenter, i olika delar av landet, berörs när bolaget ersätter delar av kopparnätet med en telefonilösning via mobilnätet. Telia startade teknikskiftet 2009 och beräknar att det ska vara avslutat 2015.

Telia har i en utfästelse lovat fungerande telefoni

Telia har i en skriftlig utfästelse (pdf, nytt fönster) till PTS åtagit sig att de fasta bostäder och företag som påverkas av förändringarna kommer att erbjudas telefoni från Telia även i framtiden. Alla som har bredband i telejacket kommer att kunna ha kvar det, eftersom Telia inte avvecklar några sådana telestationer.

Vad kan jag göra? 

Min telefon har slutat fungera. Vad har hänt?

Om din telefon har slutat fungera kan det bero på att du bor i en kommun där Telias ersätter delar av kopparnätet med en telefonilösning via mobilnätet. Du ska ha fått information av Telia i god tid innan din fasta telefon stängdes av. Du ska också ha fått ett erbjudande om en ersättningslösning från Telia. Om du är kund hos ett annat telebolag, som använder Telias kopparnät, ska du ha fått information av det bolaget.

Kan jag behålla mitt gamla telefonnummer om jag byter telefoni?

Om du byter från fast telefoni till en telefonilösning via mobilnätet kan du behålla ditt gamla telefonnummer. Det gäller alla telebolag och även om du byter från bolag A till bolag B. Att ett telebolag på din begäran tar över ditt telefonnummer från ett annat telebolag (så kallad nummerportering) ska vara kostnadsfritt. Kontakta det telebolag du vill byta till i god tid, och be dem flytta över numret från ditt gamla bolag.

Mitt trygghetslarm/bostadslarm har slutat fungera!

Om ditt trygghetslarm eller ditt bostadslarm har slutat fungera kan det bero på Telias teknikskifte. I och med att delar av nätet stängts så slutar även tjänster som varit kopplade till de delarna av nätet att fungera.

Om det gäller trygghetslarm bör du snarast kontakta kommunen för att se om det går att hitta en lösning. Om det gäller bostadslarm bör du snarast kontakta ditt larmföretag.

Min texttelefon har slutat fungera!

Om din texttelefon har slutat fungera kan det bero på Telias teknikskifte. I och med att delar av nätet stängts så slutar även tjänster som varit kopplade till de delarna av nätet att fungera.

Om du har bytt från vanlig hemtelefoni till den typen av hemtelefoni som använder det mobila telefonnätet kan det också medföra att din texttelefon inte längre fungerar som den ska. Kontakta ditt landsting för att få hjälp att lösa problemet. Det finns nyare lösningar för texttelefoni som fungerar i trådlösa nät.

Mer information om texttelefoni finns hos Texttelefoni.se och Hjälpmedelsinstitutet.

Min fax har slutat fungera!

Om din fax har slutat fungera kan det bero på Telias teknikskifte. I och med att delar av nätet stängts så slutar även tjänster som varit kopplade till de delarna av nätet att fungera. Kontakta olika telebolag och hör om de kan erbjuda dig någon annan faxlösning.

Har jag rätt till ersättning för att tjänsten har stängts av?

Om ditt telebolag har sagt upp avtalet i enlighet med vad som framgår av villkoren och gällande reglering så kan du inte få ersättning. Om du anser att uppsägningen inte har skett på ett korrekt sätt bör du göra en skriftlig reklamation till telebolaget och framföra dina ersättningsanspråk.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Telekområdgivarna. Telekområdgivarna är en självständig organisation som ger kostnadsfri och objektiv information och vägledning till konsumenter kring tele-, tv- och internetabonnemang.

Måste jag tacka ja till Telias erbjudande om ersättningslösning för min fasta telefon?

Nej, du måste inte tacka ja till Telias erbjudande. Men med Telias erbjudande om en telefonilösning via mobilnätet följer även teknisk installation av utrustningen och riktantenn på taket om det skulle behövas för att få telefonin att fungera. Du kan välja telefoni från vilket telebolag du vill som kan erbjuda tjänster i området, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonen från din bostad.

Kontakta det telebolag du funderar på att välja för att få aktuell täckningsinformation. Telia tillämpar ett prova-på-erbjudande för de kunder som blir av med sin fasta telefoni i teknikskiftet. Det innebär att du kan prova på den nya ersättningslösningen och endast betala för samtalsavgifterna innan du bestämmer dig.

Vad gör staten?

Vad gör ansvarig myndighet?

PTS har tillsyn över telemarknaden i Sverige. Vi har ställt krav på Telia att de ska erbjuda en likvärdig telefonitjänst, att ingen ska vara utan telefoni i samband med övergången och att informationen från Telia ska komma i god tid. Kunder hos telebolag som hyr in sig i Telias nät, ska få information från det telebolaget.

PTS har täta avstämningsmöten med Telia

PTS följer löpande upp Telias teknikskifte i täta avstämningsmöten. Vi vill förvissa oss om att de berörda fasta bostäderna och företagen i god tid får tydlig information om vad Telias teknikskifte innebär och att de erbjuds likvärdiga, fungerande telefonilösningar.

Alla kunder som inte själva säger upp sitt abonnemang erbjuds Telias telefonilösning via mobilnätet. Alla kunder erbjuds hjälp med installation av en tekniker. Detta möjliggör en kontroll av täckning och funktion på plats. Telia säkerställer också att kunder med trygghetslarm inte faller mellan stolarna.

Det finns andra telebolag än Telia som använder Telias kopparnät för att leverera telefoni. Då är det dessa telebolag som ansvarar för att informera sina kunder om förändringarna i kopparnätet. PTS har vid flera tillfällen skriftligen påpekat detta för dessa telebolag.

Har inte staten ansvar att ordna telefoni till alla?

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni till fasta bostäder och företag. Men för ett mycket litet antal hushåll kan det uppstå en situation där de befintliga telenäten inte räcker till för att tillhandahålla telefoni. Enligt Telias beräkningar i teknikskiftet handlar det om max 5-10 hushåll per år. I dessa enstaka fall går staten, genom PTS, in och säkrar telefoni genom att upphandla tjänsten. Det rör sig dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom något av de vanliga telebolagen.

Var kan jag hitta mer information?

Jag vill veta mer om vilken rätt jag har till telefoni.

På PTS webbplats finns mer information om vilken rätt du har till telefoni.