PTS Bredbandsskola

PTS Bredbandsskola är ett utbildningsprogram för regionala bredbandskoordinatorer som ska arbeta med att främja utbyggnad av bredband. Utbildningen pågår under april-september 2016.

Under 2015-2016 har regeringen tillsatt regionala bredbandskoordinatorer i syfte att främja bredbandsutbyggnad i Sverige. För att tillgodose koordinatorernas behov av kunskap och information gav regeringen PTS i uppdrag att ta fram en utbildning. PTS har därför satt ihop PTS Bredbandsskola, en utbildning inom PTS och andra berörda myndigheters verksamhetsområden.

Utbildningsmaterial

Här nedan har vi samlat Bredbandsskolans utbildningsmaterial. Samtliga moduler visas i pdf-format. Om du vill använda någon bild i en egen presentation går det bra - ange dock källa ("PTS Bredbandsskola").

Om du behöver någon bild i bättre upplösning än vad pdf:n kan erbjuda kan du kontakta kontaktpersonen för modulen i första hand (se första bilden i respektive modul för namn och e-postadress). Vänd dig annars till landsbygd@pts.se.

Här hittar du information om hur PTS hanterar personuppgifter inom Bredbandsskolan.

Vi hänvisar nedan till fliksystemet som finns i den utbildningspärm som bredbandskoordinatorerna fått, för att underlätta framtida uppdateringar av pärmen.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning (pdf)

Introduktion
Introduktion till PTS Bredbandsskola (pdf)

Flik 3 Bredbandsmarknaden
Bredbandsmarknaden del 1 (pdf)
Bredbandsmarknaden del 2 (pdf)
PM Bredbandsmarknaden (pdf)

Flik 4 Grundläggande om teknik
Grundläggande om teknik (pdf)

Flik 5 Introduktion till konkurrensreglering samt kommunalrätt
Konkurrensreglering (pdf)
Kommunalrätt (pdf)
PM konkurrensreglering samt kommunalrätt (pdf)
Vellingedomen (pdf)
Beslut Mälarenergi (pdf)

Flik 6 Bredbandskartan, statistik och introduktion till Ledningskollen
Kartläggning, statistik och Ledningskollen (pdf)

Flik 7 Bredbandsstöd
Bredbandsstöd (pdf)
PM urval av EU:s statsstödsregler (pdf)
PM urval ur Jordbruksverkets föreskrifter (pdf)

Flik 8 Konkurrensreglering
Konkurrensverkets föreläsning distribuerades endast tryckt på papper.

Flik 9 Tillträdesreglering och Utbyggnadslagen
Tillträdesreglering (pdf)

Flik 10 Fibernät
Fibernät (pdf)

Flik 11 Trådlösa nät
Trådlösa nät (pdf)

Flik 12 Nätsäkerhet
Nätsäkerhet (pdf)

Flik 13 Ledningskollen
Ledningskollen (pdf)
PM Ledningskollen med hemuppgift

Flik 14 Kommuners utbyggnadsmodeller
Del 1: Investeringar i bredband och stadsnätens roll (pdf)
Del 2: Kommuners arbete med bredbandsfrågor, Stelacons rapport (pdf)

PM med hemuppgifter

Flik 15 Infrastruktur och digitalisering
Del 1:Infrastruktur - SKL (pdf)
Del 2: Digitalisering - SKL (pdf)

Flik 16 Tillgänglighet
Tillgänglighet (pdf)

Flik 17 Så styrs Sverige
Så styrs Sverige (pdf)

Avslutande kunskapstest
Frågorna (pdf)
Facit (pdf)