Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt och säkert bredband i hela Sverige genom att agera möjliggörare.

Vi arbetar med alla aktörer som bygger bredband i Sverige. Några av de viktigaste rollerna när det gäller utbyggnaden av digital infrastruktur har företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer. Centralt för PTS är att stödja och stimulera dessa organisationer att aktivt bidra till fortsatt utbyggnad av snabbt och säkert bredband, framför allt i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår.

PTS arbetar framförallt med tre verktyg i vårt främjandearbete när det gäller bredbandsutbyggnad:

  • Samverkan
  • Dialog
  • Kommunikation

Regeringen har i samband med 2019 års vårproposition gett PTS i uppdrag att konkretisera hur framtida effektiva stödinsatser för bredband kan se ut. Arbetet pågår och ska vara klart under årets sista kvartal.

Bakgrunden återfinns i ett tidigare uppdrag som PTS fick i samband med att regeringens bredbandsstrategi kom 2016. Läs Rapporten.

PTS hanterar idag inte stödmedel för bredbandsutbyggnad. Mer information om vilka du kan vända dig till finns antingen hos din länsstyrelse eller på Jordbruksverkets respektive Tillväxtverkets webbplatser.

 

Fiberkablar Bredbandsstrategin

Bredbandsstrategin

Mindre grusväg och rapsfält Kommuner och regioner

Kommuner och regioner