PTSFS 2015:2 The Swedish Post and Telecom Authority's regulations on operational reliability requirements

26/11/2015

In case of discrepancies between the language versions, the Swedish version shall prevail. // Om det föreligger skillnader mellan språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.